Petice pedagogů určená našim politikům: Vyzýváme k odmítnutí novely školského zákona – Škola není na hraní!

Tým ministra školství Josefa Dobeše (Věci veřejné) připravil novelu zákona č. 561/2004Sb., který upravuje mj. podmínky základního vzdělávání. Mezi mnoha jinými body se zde objevuje i návrh změny § 5. Jeho první odstavec


(1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání (…) musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).


má být doplněn takto


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovává škola v souladu s obsahem vybraných vzdělávacích oblastí, které vydá ministerstvo (…)

 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o drobnou formulační změnu, její dopad bude velmi vážný:

 • novela zákona připouští, že podobu školních vzdělávacích programů (ŠVP) bude MŠMT ovlivňovat i jinými dokumenty než jen rámcovými vzdělávacími programy (RVP);

 • na oficiální dotaz, o jaké dokumenty se jedná, odpovídá MŠMT tak, že jde o „podrobnější vymezení obsahu vzdělávání v některých vzdělávacích oblastech“, fakticky tedy o povinné vzorové učební osnovy, zatím jen pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk a matematiku.

Zavedení povinných vzorových učebních osnov je v přímém rozporu s mezinárodními doporučeními, jak zvyšovat úroveň vzdělávacích výsledků žáků, a povede k zakonzervování současného neuspokojivého stavu.

Z tohoto důvodu vyzýváme všechny politiky, aby novelu školského zákona odmítli a postavili se za její přepracování.

 

Několik poznámek upřesňujících naše stanovisko:

Jaký je smysl takto navržené změny? Ve své podstatě jednoduchý – bez širší diskuse, tím méně pak souhlasu pedagogické veřejnosti základním školám oktrojovat nová nařízení a nové „obsahy“ zasahující do jejich práce. Nařízení, která mohou hrubým způsobem zasáhnout do školního života, který – po letech příprav! – nyní může být organizován školou samotnou podle jejích vnitřních podmínek, erudice a schopností. Touha centrálně uchopit a svázat to, co musí být veřejnou věcí, za níž jsou zodpovědní všichni, totiž vzdělávání, je pravděpodobně vyvolána panikou z propadu výsledků českých žáků při mezinárodním testování (PISA 2009).


Této panice má být – aniž by pedagogické veřejnosti byla známa jakákoli vysvětlující hlubší analýza! – obětován současný model tzv. rámcového vzdělávacího programu, společného českému školství, který je školou realizován jejím vlastním programem podle, jak již řečeno, jejích vnitřních podmínek, erudice a schopností. Tento postup umožňuje (nikoli samozřejmě zaručuje, to vždy záleží na vnitřních poměrech školy a kvalitě pedagogů) škole rozvinout její talent, její představu o dosahování žákových kompetencí umět se v životě otáčet. Věc je o to nepochopitelnější, že se zmíněná novela objevuje v době, kdy ministerstvo školství konečně započalo veřejnou diskuzi o podobě tzv. standardů, tedy očekávaných výstupů kvality žákovy (a učitelovy!) práce, diskusi, která měla být dávno za námi při přípravě rozsáhlé reformy, jejímž výsledkem byl právě model rámcového programu umožňujícího tvůrčí a svobodné podílení všech, kteří se ve škole procesu učení účastní. Na očekávanou námitku, že onen “obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ se týká jen některých předmětů, že školám prostor pro profilaci vlastně neubírá, lze odpovědět jednoduše – buďto onen „obsah“ je v souladu s rámcovým programem, a pak je zbytečný, nebo s ním v souladu není, a pak je škodlivý, protože mnohé školy a mnozí učitelé již investovali velké úsilí, čas, peníze, energii do vlastních cest, na jejichž hledání a nalézání je postavena nedávno(!!!) přijatá reforma. A je nutné připomenout – zpochybnění této reformy je v příkrém rozporu s volebními programy kterékoli strany současné koalice, o jejím vládním programu nemluvě.


Představa, že lze v jedné ústřední instituci utkat osnovu, do níž bude zachycena suma vědomostí umožňujících uchopení a zvládnutí našeho světa, měla své oprávnění v dobách pozdního osvícenství (a na stránkách Komunistického manifestu). Dnes je taková představa zhoubná, protože svět se nám mění před očima; více než kdykoliv předtím se musí škola snažit nepřipravovat žáky na svět, který už byl.


Český pedagog Bořivoj Brdička ve svém článku Bude PISA 2009 pro nás poučením? upozorňuje, že každý může díky internetu objevovat, jaké jsou vlastnosti vítězů pomyslného žebříčku mezinárodního školství, např.


 • převládá zvyšování autonomie škol umožňující realizovat vlastní výukové plány (proti čemuž je namířená novelizace onoho § 5!),

 • země s nejlepšími výsledky mají definované kvalitní standardy výukových cílů a netolerují neúspěch = neúspěšné netrestají, ale pomáhají jim (my jsme o standardech teprve začali diskutovat …!),

 • úspěšné země se vyznačují tím, že jejich vedoucí představitelé a osobnosti veřejného života sdílejí s rodiči, učiteli i studenty své přesvědčení o významu vzdělávání (více než hořce zní toto u nás, kde slovem roku 2009 se stal pojem rychlostudent!),

 • úspěšní se učí jeden od druhého (každý, kdo by o to stál, se s uvažováním aktivních učitelů může seznámit např. na metodickém a diskusním portálu rvp.cz; zde také najde dosti reprezentativní vzorek učitelského smýšlení k tématům, o nichž je zde řeč, včetně příkladů každodenní praxe)

 • pro budoucí prosperitu státu je nejdůležitější tzv. „znalostní ekonomika“, jinými slovy řečeno – školství se stává jednou z největších priorit státu.

 

Dámy a pánové, kterých se to týká, Vy, kteří máte nyní v rukou vytváření zákonů, vládních záměrů a rozhodnutí, pokuste se doplnit do chybějící závorky za poslední odrážkou něco jiného než smějící se emotikony. Můžete začít při projednávání navrhované novely zákona č. 561/2004Sb.

 

A prosím nezapomeňte – škola není na hraní.

 

Podpisy:

 • PhDr. Stanislav Zajíček, učitel, Šlapanice u Brna, autor petice
 • PhDr. Eva Zajíčková, učitelka, Šlapanice u Brna
 • Mgr. Roman Podlena, učitel, Brno
 • Mgr. Zdeněk Sotolář, učitel, Velké Němčice
 • Mgr. Ludmila Kovaříková, učitelka, Uherčice
 • Jana Petrů, učitelka, Praha
 • PaedDr. Jana Blažková, ředitelka ZŠ, Lobodice

Seznam dalších signatářů je zde – aktuální počet je 619.

Pokud chcete přidat svůj podpis, stačí vyplnit formulář níže. Po odeslání bude administrátorem webu v blízké době doplněn mezi již uvedené signatáře.

[iframe]https://spreadsheets2.google.com/embeddedform?formkey=dFdiV2tqMjdieU13TnpPdTlzUTNLLVE6MQ|750|500[/iframe]

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
38 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Dantlinger
Jiří Dantlinger
11 years ago

Pokud se zamyslím nad všemi změnami, kterými prošlo naše školství za dvacet let, tak mám pocit zmaru. Za zásadní omyly považuji především přenesení řízení škol na kraje a obce, zavedení švp bez širší diskuse s pedagogickou veřejností, chaotické testování a státní maturity, které mají být měřítkem kvality škol. Připojuji se tedy k petici, protože každá změna z ministerstva školství u mě vyvolává „alergii.“

Karel Mifek
Karel Mifek
11 years ago

…škola se musí naučit nepřipravovat žáky na svět, který už byl. Skoro jsem to podepsal, ale pak mě zaujala citovaná věta a začal jsem přemýšlet(!). Je to proces obtížný, to přiznávám, ale přesto jsem se snažil… Na jaký svět by měla škola připravovat žáky jsem ale nepřišel. Svým dětem chci poskytnou vzdělání, jaké měl můj děda technik, který musel nejprve zvládnou latinu (nebo jiný klasický jazyk), Angličtinu a aspoň pasivně další evropské jazyky, přírodní vědy a trošku těch humanitních, především filosofii. Snaha nepřipravovat žáky na svět, který byl, respektive je připravit na svět, který bude a která je patrně za… Více »

Daniel Kurowski
Daniel Kurowski
11 years ago

Reakce na Karla Mifka:
Myslím, že je to myšlené tak, abychom my, studenti, nebyli připravováni na svět, který byl, ale na svět, který je, protože ten starý se neosvědčil (1948 – 1989). Přesněji to ale asi nepopíšu, nežil jsem v té době a těžko mohu soudit. To se ale rozhodně nevylučuje s tím, že se musíme učit ze své minulosti, to je dle mého názoru velmi důležité!

Stanislav Zajíček
Stanislav Zajíček
11 years ago

Svět, který už byl – co je za tím? Velice děkuji panu Mifkovi za tuto otázku. Myslí se to takto – byl svět, v němž existovala představa, že nějaký pomazaný úřad je nejlepší k tomu, aby stanovil, jakou sumou vědomostí a dovedností se člověk nejlépe uplatní ve světě, do něhož je ze školy vypuštěn – protože svět se přece dá snadno spoutat do školních pouček a ty vtělit do povinných osnov. To je pro mě ten svět, který byl. To byla idea Nejedlého jednotné školy inspirovaná sovětským vzorem. Mně se líbí myšlenka Komenského, že za výukou má stát učitel jednající… Více »

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Vzdělání pro budoucnost není používání logaritmického pravítka a vlastně už ani tabulek logaritmů. Ale je to pochopení principu logaritmů a poznání oblastí, kde a jak se dá této znalosti využít. Komenského „obecná porada o nápravě věcí lidských“ neznamená debatu matematiků v kabinetě jedné školy o velké přestávce, které učivo vynecháme, ale širokou diskusi pedagogů všech oborů a všech stupňů vzdělání o obsahu a způsobech vzdělávání na jednotlivých jeho stupních. Za pozorného naslouchání hlasů z oblasí vědy, průmyslu, politiky, atd. Základní škola má poskytovat základní vzdělání. Vystavět první stupeň pyramidy, na kterém pak bude budováno vzdělávání další. Svobodu učitelské práce spatřuji… Více »

petr kopun
petr kopun
11 years ago

Naprostý souhlas s poste restante

Rosťa Novotný
Rosťa Novotný
11 years ago

K předešlým komentářům – obvzláště k „poste restante“ Princip celé školské reformy podle mého názoru, který jsem si ověřil praxí na naší škole, spočívá skutečně ve změně metod výuky avšak nejen v tom. Celá reforma má druhou rovinu a ta by se dala velice krátce shrnout toto větou: „Učivo není cílem, učivo je nástrojem k dosažení cíle“. Cílem pro každou školu je absolvent disponující určitými postoji, dovednostmi a znalostmi (v RVP se tomu říká nevím proč „klíčové kompetence“). Každá škola si tento cíl musí stanovit, chce-li být úspěšná a svoje žáky potom vhodnými metodami k tomuto cíli vést. K tomu… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Výše (poste restante) se mj. píše, že: Potvrzují to (=bezbřehost RVP-ŠVP) i první konfrontace vzdělávacích programů základních škol se vstupními požadavky škol středních. Skutečnost je však taková, že ze základních škol ještě nevyšli žáci vyučovaní celých 9 let podle ŠVP. A jaké jsou vlastně vstupní požadavky středních škol, když většina se sama vzdala přijímacích zkoušek?

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Téma výrazy se zlomky polovina dotazovaných základních škol neprobírá.
Většina středních škol je má mezi požadavky k přijímacím testům.

Máte pro tento stav lepší název, nežli bezbřehost?

V našem kraji bylo zřizovatelem „důrazně doporučeno“ všem středním školám přijímací zkoušky provést.

Argument o tom, že ještě nepřišli na střední školy žáci vyučovaní celých 9 let podle ŠVP slýchám často.
Musíme tedy dopadnout až na dno propasti, abychom se přesvědčili o faktu, že jsme předtím padali?

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Nepochybuji o tom, že jsem vstoupil na půdu, kde mé názory nebudou vítány, přesto: Rosťa Novotný Můžete mi popsat, jakým způsobem systémově zabrání ŠVP učiteli, aby pouze „papouškoval podle učebnice“? Jak to souvisí s koncepčním materiálem? Není to spíše o vlastní zodpovědnosti a etice učitelovy práce, doprovázené důslednou kontrolou nadřízených? Ti, kteří učili dobře, činili tak i před ŠVP a budou tak za ŠVP (Často i ŠVP navzdory.) Testy PISA dělali i gymnazisté. My ale přece nepotřebujeme žádné externí testy či výzkumy. Ony jen potvdily to, co ví každý učitel sloužící déle nežli 5 let. Úroveň znalostí a vzdělanosti se… Více »

Jitka Přibylová
Jitka Přibylová
11 years ago

Prosím, nechte mě už konečně učit! Za posledních cca deseti letech mám pocit, že neustále pouze „tvořím a tvořím“ – neproduktivní stohy papíru a tisíce liter počítačových stránek. Nejprve jsem desítky a desítky hodin seděla a tvořila ŠVP. Zdarma, na úkor svého osobního života. Na úkor skutečné práce, kterou bych mohla svou pedagogickou práci zlepšovat. Proč? Aby bylo možno jej zrušit? Nyní desítky a desítky hodin sedím u počítače a vytvářím pracovní listy pro ústní část státní maturitní zkoušky. Zdarma, na úkor svého osobního života. Místo toho, abych vymýšlela, jak motivovat své žáky, jak je přivést k oblibě a úctě… Více »

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Souhlasím s Jitkou Přibylovou

Příliš mnoho času jsme už věnovali činnostem, které nás pouze odváděly od našeho primárního úkolu = vzdělávání.

.
Z mého předchozího příspěvku mi vypadnul odstavec, který považuji za důležitý. (Původní text nebyl webem napoprvé přijat.)


Chyba není na straně učitelů základních škol.
Tento stav způsobili ti, kdo přinutili učitele v těchto podmínkách pracovat.
Kdo dovolil, aby učitel musel stát bezmocně proti žákovi, který se mu směje do tváře.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Poste restance: „My ale přece nepotřebujeme žádné externí testy či výzkumy. Ony jen potvdily to, co ví každý učitel sloužící déle nežli 5 let.“ Z toho ale opět vyplývá, že propad ve vzdělávání nezpůsobil RVP, problém je zjevně starší a hlubší. Opravdu si myslíte, že návrat k jednotné škole bude jeho řešením? Myslím, že právě o tom je tato petice. Podívejte se, kam nás vede jednotná státní maturita. V dějepisu budou maturanti jen papouškovat hlouposti. Další sjednocování na základní školy číhá v podobě tzv. plošných testů. Už nebude potřeba učit, stačí jen drilovat správná řešení (jako v autoškole, před chvílí… Více »

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Zdeněk Sotolář Nikdy a nikde jsem netvrdil, že RVP je primární příčinou propadu vzdělanosti. Trvám ale na tom, že cestou k nápravě není RVP, a že naopak propad prohlubuje. Jednak tím, že odčerpal obrovskou kapacitu a energii učitelů, kteří povinně museli sepisovat elaboráty, které nechtěli a s jejichž obsahem nebyli ztotožněni. Jednak tím, že do procesu vzdělávání, který byl cca po roce 1995 destabilizován zahájenými „reformami“ vnesl další prvek chaosu. Chápejte, já nejsem proti ŠVP a priori. Myslím si, že iniciativě učitelů, kteří chtějí věci dělat „jinak“ mohly ŠVP docela usnadnit provedení změn. Tvrdím ale, že naprostá většina škol nebyla… Více »

Rosťa Novotný
Rosťa Novotný
11 years ago

Nedá mi, abych ještě jednou nepřispěl do této diskuze. A začnu příkladem – a není až tak nereálný. Řekněme, že v rámci jistého předmětu chci s se žáky uvařit svíčkovou na smetaně. A teď prosím pozor – musím si položit otázku proč to valstně dělám. Ti kantoři, kteří odpoví „proto, aby uměli uvařit svíčkovou“ nepochopili smysl školské reformy. Ti, kteří ho pochopili ví, že tu svíčkovou vaří pro to, aby se žáci nučili krájet cibuli, osmažit něco na oleji, rozpoznat hovězí maso od vepřového, poznat různá koření, naučit se stolovat, naučit se spolupracovat (protože to dělají třeba ve skupinkách), naučit… Více »

Rosťa Novotný
Rosťa Novotný
11 years ago

omlouvám se za překlepy a chyby – psal jsem to ve velkém spěchu – kolegyně češtinářky mě jistě pochopí a já slibuji, že si dám příště pozor :)

Karel Jenerál
Karel Jenerál
11 years ago

Nepotřebuji ŠVP, osnovy Národní školy, Obecné školy a Základní školy k tomu, abych dobře učil. A mohu to porovnat, podle všech jsem učil. Jelikož jsem učil, a stále učím v malotřídní škole, tak skupinová práce, vyhledávání informací, pracovní listy a další, jsou formy, které jsem používal a používám (bez ohledu na to, podle kterých „ŘÁDŮ“ učím. Jednu poznámku. Jestli byl učitel špatný, tak mu nepomůže ani „svěcená voda“, pokud je učitel dobrý, bude dobrý podle všech papírů. Jen se chci zeptat? Naučí tyto papíry žáky vyjmenovaná slova, násobení a dělení, cizí jazyk? Tak nechte učitele učit a neotravujte jim život… Více »

Rosťa Novotný
Rosťa Novotný
11 years ago

Naprostý souhlas :)

Stanislav Zajíček
Stanislav Zajíček
11 years ago

Velmi, velmi děkuji všem přispěvatelům do diskuze k textu petice! Zdá se mi, že možná to nejpodstatnější, co petice přinesla, je otázka, jež je jaksi všem na očích – Co teď s tím vším? Četl jsem nejen zde ohlasy prudce nesouhlasné, vlažné i souhlasné. Ohlasy, kde pisatelé zjevně netuší, co je uvnitř RVP a k čemu to vlastně je. Ohlasy plné vzteku nad hloupou a arogantní generací nevzdělavatelných hlupáků přirostlých k mobilu (jen na okraj – mně pomáhá si představit, že jsou to moje děti, a také myslet na to, že žijí v absolutně jiném světě, než jaký znají, řečeno… Více »

Ondřej Hausenblas
11 years ago

Smekám před kolegou Zajíčkem, že se pustil nejen do petice, ale i do té diskuse. A jak to statečně snáší. Určitě se těmi diskusemi stále učíme porozumět líp tomu, co vlastně říkáme. Ale kolik má tento národ ještě času? Vždyť se v diskusích zas a zas, 20 let, vyskytuje tak velké množství tak málo promyšlených stanovisek. To nejsou různé názory na věc, ale různá hloubka domyšlenosti souvislostí. Anebo různost v směrech, po kterých ty souvislosti shledáváme. Prozatímní minsitr opakuje „musíme do toho říznout!“ Není to sice už ta vojenská terminologie (boj), ale je řeznická, to se mi taky nelíbí. Hlavně… Více »

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Rosťa Novotný Tak trochu nechápu, jak můžete současně obhajovat ŠVP a současně souhlasit s kolegou Jenerálem, který tvrdí, že žádný ŠVP (ani jiný program) nepotřebuje. Vaše jízlivost vůči středním školám by byla namístě, pokud by byla podložena znalostí RVP jednotlivých oborů středních škol. Mimochodem byli to učitelé středních škol, kdo upozorňoval už před cca 3 lety na nesrovnalosti, rozpory a ztrátu návaznosti mezi RVP základních a středních škol. Tenkrát byli oslyšeni. Prý, proč by ZŠ redukovaly učivo, které budou jejich absolventi potřebovat. Rok se s rokem sešel a pravda se ukázala. Co ale vůbec nechápu je postoj ve stylu, my… Více »

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Kolega Zajíček si uznání rozhodně zaslouží. I když najdu body, kde se neshodneme, podstatné je to, že se shodneme v tom nejdůležitějším. V jasném záměru hledat cesty, které budou ku prospěchu žáků a potažmo i společnosti. Nikdy jsem nebyl zastáncem ŠVP na základních školách. Nepromyšlená realizace, demagogická argumentace, povolený slovník, vnucování jedině správného pohledu na vzdělávací proces,… Z toho logicky vyplývající většinově formalistický přístup při realizaci. Myslím, že většině dobrých učitelů spíše odčerpaly čas, energii a nadšení, aniž by jim v jejich práci pomohly. Ale ŠVP jsou tady. A já akceptuji realitu a rušit je nechci. A nezpochybňuji ani fakt,… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Rosťa Novotný:…vnucování jedině správného pohledu na vzdělávací proces,… Ano: reforma (= RVP ZV) byla mizerně připravena, chyběla skutečná informační kampaň, do prázného prostoru vnikaly fámy z dílen našich mediálních pisálků, chyběla metodická podpora… Ale: jediné, co nám RVP doslova vnutil, byla povinnost vytvořit vlastní ŠVP. Zároveň s tím nám však nabídl zatím největší svobodu v pohledu na vzdělávací proces. Volbu vlastních strategií, větší variabilitu učebních plánů, možnost vytvářet nebo spojovat předměty, učit podle vlastních osnov. (Copak jsme léta nenadávali na jednotné osnovy??? Tak rychle jsme zapomněli???) Samozřejmě: výhody za cenu práce navíc. Kdo nechtěl, mohl vesele opisovat program Základní škola,… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Omlouvám se! Místo bytosti poste restante, jsem uvedl Rosťu Novotného.

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Zdeněk Sotolář Citace: Kdo nechtěl, mohl vesele opisovat program Základní škola, nebo si nechal ŠVP napsat. Svobodně. Konec citace Děláte si legraci? Přeloženo to znamená: Můžeš si svobodně napsat co chceš, ale napsat to MUSÍŠ. Tak proč to teda vůbec musím psát? Nestačilo NECHAT ty nepřesvědčené UČITELE PROSTĚ UČIT, podle těch starých hloupých a stokrát zatracených osnov, které pak stejně jenom opsali? Proč nemohli dělat něco užitečnějšího, místo toho, aby překládali program Základní školy do reformního newspeaku? Kolega Jenerál píše, že dobrý učitel žádné programy nepotřebuje a špatnému ani ŠVP nepomůže. A já s ním do značné míry souhlasím. Já… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

To s tím opisováním… Chci říci, že ne všichni se tak strašně nadřeli, jak se často (i zde) tvrdí. A vaše otázka. Myslím, že mícháte hrušky s jabkama. RVP není a nechtěl být jedním z dalších programů, má ambice být jiný. Učivo je prostředkem nikoliv cílem. (To už tu bylo řečeno.) Připadá vám to samozřejmé? Podívejte se na maturitu z dějepisu a pochopíte, že se valíme zase jinam. Žák zase nepotřebuje vědět, co je Dekret kutnohorský, musí vědět letopočet. A poslední císař římský? To už jsme na úrovni Krampolova Nikdo není dokonalý. Váš příměr s rekatolizací je lichý. Ve skutečnosti… Více »

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Zdeněk Sotolář Souhlasím, že současná posedlost testy má silnou tendenci dovést systém vzdělávání k nácviku „křížkování“ bez znalosti logiky a souvislostí. V dobách, kdy učivo bylo pouhým cílem, dosahovali žáci lepších výsledků i znalostí. Tak nějak mimochodem. Newspeak? To není žádná účelově hledaná hůl, ale integrální součást. Cílem je udělat blbce z těch, kdo nepoužívají správný slovník a následně slovník vnutit všem, přičemž reálný obsah pojmů se tím skryje a rozplizne. Proč máme kompetence a ne způsobilosti, proč autoevaluace a ne sebehodnocení? A proč v TV reklamách jsou asi nové „formule“ a ne vzorce či složení? Souhlasím, že RVP má… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Poste restance:
Otázka č. 1: Což takhle převzít spoluzodpovědnost za vzdělávací systém země a založit Pedagogickou komoru, kolegové?
Pokusil jsem se tuto myšlenku oživit: http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=17607
Nemá se odpovídat otázkou, ale: Jak máme převzít spouodpovědnost, když nám třeba ten §5 ukrajuje zase kus prostoru?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Otázka č.2: Téma výrazy se zlomky polovina dotazovaných základních škol neprobírá. Většina středních škol je má mezi požadavky k přijímacím testům.
Máte pro tento stav lepší název, nežli bezbřehost?

Čí bezbřehost? Proč mají střední školy mezi požadavky k přijímacím testům něco, co základní školy neučí? Proč se tak často učitelé středních škol dožadují učiva, které na základní škole není povinné? Že by setrvačnost? Že by nezájem se vůbec o výstupech RVP ZV informovat?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Otázka č. : Argument o tom, že ještě nepřišli na střední školy žáci vyučovaní celých 9 let podle ŠVP slýchám často. Musíme tedy dopadnout až na dno propasti, abychom se přesvědčili o faktu, že jsme předtím padali?

Ale ten pád evidentně nezpůsobil RVP ZV. Propadáme se celé desetiletí. Propadali se žáci minulých programů, žáci jednotných osnov. Proč se k nim vracíme? Jakými argumenty podpíráte svoji víru v jednotné osnovy? Já netvrdím, že RVP zajišťuje cestu k nápravě, ale umožňuje. Nenapadlo vás, že prostě možnosti RVP prostě neumíme (nebo nechceme) využívat? Jakými argumenty podpoříte svoje tvrzení, že RVP urychluje ten pád?

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Zdeněk Sotolář Bývala by stačila odpověď na otázku, proč nemohou staré programy a RVP koexistovat. :-) Otázka na Pedagogickou komoru nebyla mířena přímo na Vás. Vím o tom, že Vy by jste nebyl proti. Kéž by nás bylo víc. Víte sám, že svázaný systém se reformuje snadněji. Podle mne není problém §5 samotný, ale spíše v tom, že „chybí“ paragrafy kolem. Jinak řečeno, nevadilo by nařízení, které by nejdřív muselo projít „připomínkovým řízením“, kde by příslušná reprezentace pedagogů měla právo veta. Nic takového ale nemáme. Ale v obecné rovině souhlasím. V tomto bodě ta novela není dobrá. Ad. ot.2: Opravte… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Proč základní školy nevyučují něco, o čem vědí, že to jejich žáci budou na střední škole potřebovat? Mají na to 9 let. Proč myslíte, že posláním základních škol je takový servis? Rád bych připomněl, že každá střední škola má jiné požadavky. Ohmův zákon? Pro většinu totálně nepotřebný. Pro menšinu nutný. Co s tím? Trápit Ohmovým zákonem budoucí ekonomy, zahradníky a kuchaře? Když středí školy tak dobře vědí, jaké žáky by chtěly, proč berou všechny? Ale tohle přetahování ZŠ versus SŠ je opravdu nesmyslné, hrabe mezi námi propast a někomu se to může hodit. Jsem pro revizi RVP. Vadí mi, že… Více »

poste.restante
poste.restante
11 years ago

Všichni víme, že „ekonomicky efektivní“ by bylo vyučovat každého jen těm znalostem, které bude v životě potřebovat. :-) Jenže které to jsou? A jak mám vědět, že Jindřiška Ohmův zákon potřebovat nebude a Karel ano? Takže v mém chápání: Posláním základní školy není poskytovat někomu „servis“, ale vybudovat ZÁKLAD budoucí pyramidy vzdělání. Další stupně už budou pochopitelně oborově zaměřené, ale budou vždy z tohoto základu vycházet. Ale pokud se základní úroveň „odflákne“ pak buďto není na čem stavět, anebo stojí neúměrné úsilí napravit alespoň nejhorší škody. O tom, co má být obsahem onoho „společného jmenovatele“ bychom měli věcně diskutovat. Hledání… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
11 years ago

Ale trápí, trápí, demografické výkyvy postihují i základní školy. Máme ovšem na rozdíl od SŠ omezené prostředky honu na žáky. Jedna SŠ X posílá rovnou smlouvu, co žák, to honorář, druhá SŠ Y přiveze nějaký dáreček, třetí SŠ Z pozve alespoň na obídek a čtvrtá SŠ třeba K láká na výlet k moři… To jsou zkušenosti, ne bujná fantazie. Dalším prostředkem honu na žáky je otvírání nových oborů, půjdu do extrému: krátce po revoluci jedna SŠ naplánovala obor manželka podnikatele. Jindy se zase tradiční stavební učiliště před očima mění na elektrotechnické. Vstupní znalosti žáků jsou zřejmě přímo úměrné poklesu nároků… Více »

Karel Mifek
Karel Mifek
11 years ago

Někde mnohem výše zaznělo od Rosti Novotného něco důležitého. Postavil proti sobě určité psychologické a sociální dovednosti a na druhé straně „absurdní, nebo obskurní“ znalosti. Tento souboj má rozhodnout trh, nebo-li zájem firem a uvidí se, kdo je blíž realitě. Někde na začátku jsem se ptal, co je to ten starý a nový svět a tady je myslím odpověď. Nový svět řídí trh. Starý svět a můžeme rovnou škrtnou nedávný starý svět byl idealistický a to se projevovalo i ve vzdělání. Na vzdělání nesmíme rezignovat. Souhlasím s poste restante a jeho pyramidou i Newspeakem. Současný marasmus se táhne celým školstvím… Více »

Luděk
Luděk
11 years ago

Dobrý den, vážení kolegové, nechci otravovat dílčími aspekty mého příspěvku, který ve většině ukazatelích vyjadřuje souhlas se všemi, zde. Uvědomme si, že podstatou tohoto a budoucího stavu, také ve školství, vědě a technice a hledání alternativ dalšího vývoje, je pokračování, navíc několik let již krachujícího našeho i světového kapitalizmu. Jinými slovy, vše se stále intenzivněji mění na pojem a obsah našich životů – „má dáti, dal“ a trh vše válcuje. Nejmocnější a nejbohatší vrstva lidí (dle statistik OSN asi 16% světového obyvatelstva), si je vědomo rozkladné situace „všeho“ a totálních hrozeb sociálních či environmmentálních na Zemi a potřebuje „přitáhnout“ otěže… Více »

Luděk
Luděk
11 years ago

Dobrý den, vážení kolegové, nechci otravovat dílčími aspekty mého příspěvku, který ve většině ukazatelích vyjadřuje souhlas se všemi, zde. Uvědomme si, že podstatou tohoto a budoucího stavu, také ve školství, vědě a technice a hledání alternativ dalšího vývoje, je pokračování, navíc několik let již krachujícího našeho i světového kapitalizmu. Jinými slovy, vše se stále intenzivněji mění na pojem a obsah našich životů – „má dáti, dal“ a trh vše válcuje. Nejmocnější a nejbohatší vrstva lidí (dle statistik OSN asi 16% světového obyvatelstva), si je vědomo rozkladné situace „všeho“ a totálních hrozeb sociálních či environmmentálních na Zemi a potřebuje „přitáhnout“ otěže… Více »

Pan Romeo Jerry
Pan Romeo Jerry
11 years ago

Dobrý den

Jste v jakékoli finanční potíže? Vaše pomoc přichází nyní. Jste nedává spát v noci znepokojující, jak získat úvěr? Nedovolte, aby vaše sny zemřít, kontaktujte nás svou e-mailovou adresu: (romeoloancompany1@gmail.com) pro snadnou a spolehlivou půjčku. s následujícími údaji:

Dlužníky INFORMACE

Vaše jméno …………………
Množství potřebné ………………..
Doba :…………………
Vaše země ………………….
Státu :……………………..
Město ………………………
Číslo mobilního telefonu :……………..
Telefonní číslo ………………..
Měsíční příjem ……………..
Povolání …………………
Účelu úvěru …………………
Pohlaví :……………………..
Váš věk …………………..
Domácí adresu :……….
Adresa kanceláře :……..

Kontaktní e-mail: romeoloancompany1@gmail.com

Pan Romeo Jerry