Petr Vopěnka: Vzdělanost české mládeže upadá, protože se věnujeme těm průměrným

zdroj ČT

Doporučujeme vaší pozornosti názory matematika, filozofa a bývalého ministra školství Petra Vopěnky na současné české vzdělávání. Podle Vopěnky přispívá k úpadku českého školství pozornost věnovaná průměrným a podprůměrným žákům. Učitelé podle něj už nejsou vzdělanci, jakými bývali, ale musí se věnovat hlavně udržování disciplíny mezi nezvedeným žactvem. Řešení tohoto stavu spatřuje Vopěnka v obnovení kázně ve školách a nepodbízení se těm, kdo se učit nechtějí. Celý rozhovor, který pro přílohu Salon deníku Právo pořídil Zdenko Pavelka, si můžete přečíst ZDE.

Co dnes považujete pro Česko za nejdůležitější? 

Když dovolíte, budu se držet matematiky a jejího dnešního postavení ve školském systému.

Předválečná středoevropská pedagogika, vedená pedagogikou německou, byla zaměřena na střední a horní vrstvu mládeže, co se intelektu týče. Tak tomu bylo i u nás do roku 1948. Tehdy se ale poměrně rychle prosadil směr zaměřený na střední a dolní vrstvu. Tak je tomu dodnes a tento směr se pozvolna prosazuje v celé Evropě. Pedagogika táhnoucí střední vrstvu nahoru byla nahrazena pedagogikou strhávající střední vrstvu dolů. Předválečné středoevropské školství bylo tvrdé a někdy až nespravedlivě kruté. Avšak na druhé straně byla tehdejší střední Evropa nejvzdělanější částí světa. A byli to odchovanci tehdejších škol německého typu, kteří povznesli Ameriku na její dnešní výši.

A co byste tedy s tím negativním trendem dělal?

Zůstanu v českém prostředí. Měli bychom se pokusit o nápravu současného trendu zdejší pedagogiky. Náplň vyučování na všech stupních škol by se měla změnit. Tak například na prvním stupni by čísla – rozumí se přirozená – neměla být vykládána jen jako počty nějakých věcí, ale též a vlastně především jako samostatní jedinci abstrahovaní od svých jednotlivých výskytů. Počítat by se mělo s čísly, ne s jablíčky. Stoletá zkušenost potvrzuje, že této abstrakce jsou schopny, byť nevědomě, již velmi malé děti. I ony, tedy ty inteligentnější, jsou schopny akceptovat tento nenápadný, leč klíčový Pythagorův vklad do evropské kultury.

Ale i tak je toho dost. Proč to všechno? (dotaz následující po výčtu, co vše z matematiky by se mělo vyučovat na primárním, sekundárním a terciárním stupni)

Tohle pochopitelně není všechno, co by z abstraktní matematiky měl pochopit každý vzdělaný Evropan, to znamená úspěšný maturant na hodnotném gymnáziu. Jenže naše současná pedagogická věda a praxe je zaměřená na střední a dolní vrstvu mládeže, co se intelektu týče, takže nic z toho, o čem jsem mluvil, se studenti nedozvědí. A to má podle mne zhoubný dopad na vzdělanost českého národa.

Když porovnáme výsledky maturitních zkoušek z matematiky s uvedenými požadavky na střední školy, které by měly otevírat vstup do duševní dimenze Evropanů a které splňovala předválečná gymnázia a reálky a dosud splňují gymnázia v německy mluvících zemích, pak mi nezbývá než konstatovat, že drtivá většina našich maturantů je duševně zanedbaná.

A pokud je vzdělání obyvatel v zájmu státu, leží i na něm zodpovědnost za výuku matematiky na školách. Naše jednosměrná pedagogika má ale žalostně málo poznatků o vzdělávání nadprůměrně inteligentních dětí. Následkem toho se ani ti z těch nejnadanějších nestávají vzdělanci, ale nanejvýše geniální fachidioti. Jen ti z nich, jejichž rodiče mají doma knihovnu obsahující hodnotné spisy, se mohou stát opravdovými vzdělanci. Internet ke vzdělání nepomůže, dává odpovědi, ale neklade otázky.

Co navrhujete?

V roce 1990, po čtyřiceti dvou letech od roku 1948, bylo snad ještě možné směr naší pedagogiky změnit; po šedesáti pěti letech si to nedovedu představit. Něco se však přece jen udělat dá. Zaprvé: Žáky a studenty je třeba poučit, že skutečné vzdělání není obsaženo ve školních učebnicích, které navíc svým podbízivým provedením odvracejí pozornost žáků k barevným obrázkům, ale v primárních pramenech. Studentům je třeba dát tyto knihy, a sice komentované a nezbytně upravené. Zadruhé: protože není utěšenějšího povolání nad učení dětí, které se učit chtějí, a není odpornějšího poslání než učení dětí, které se učit nechtějí, je třeba rázně zamezit řádění pseudohumanistů, kteří mají na svědomí neuvěřitelný pokles kázně na školách. Oni jsou též zodpovědní za to, že učitelé, kteří byli před válkou často mimořádnými vzdělanci, se nyní stali umravňovateli rozpustilých a nevychovaných dětí.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Petr Vopěnka se narodil v roce 1935. Během své profesní dráhy se věnoval filozofii matematiky, je také zakladatelem tzv. alternativní teorie množin. Pracoval na Matematicko- fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990-92 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. V současnosti působí na Filozofické fakultě UK a na Západočeské univerzitě v Plzni.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jana Petrů
Jana Petrů
8 years ago

Balzám. Jen je třeba si otevřít původní článek, kde jsou důležité souvislosti. Ale obávám se, že naši zodpovědní, i kdyby chtěli akceptovat tyto názory a zařídit se podle nich, přijali by extrémní řešení: vzdělanost jen pro nadané, z ostatních dělníky. Dle mého názoru by měly všechny děti mít možnost rozvíjet se všestranně co nejdéle. Ideální by bylo, kdyby mohly vzniknout integrované střední školy, ve kterých by některé předměty byly společné pro velmi i méně intelektově nadané , jiné (např. rozšířená matematika, jak ji líčí prof. Vopěnka) by byly určeny jen některým, ti ostatní by měli v tu dobu třeba rozšířené… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pravdivé, neproveditelné. Proč ? Politici, kteří mají volby 2-3x ročně, se řídí populismem, nikdy nepůjdou proti tomu, co chce masový volič. A ten nikdy nedohlédne, natož pochopí, panem Vopěnkou uvedené. Průměrnost je dominantní, každému zajistit průměrné vzdělání na nějaké SŠ či VŠ. Všem to vyhovuje, co si budeme namlouvat(žákům, studentům, rodičům, někdy i učitelům a školám). Že je ta průměrnost v praktickém životě skoro k ničemu a nevede k spokojenosti občana, koho to zajímá? Politikům nejde o vzdělané jednotlivce, vždyť by to zpětně kladlo vysoké nároky i na ně, natolik mají pud sebezáchovy, vždy se pohodlněji vládne průměrným. Ale optimismus… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

„Vrátil byste do školy rákosku? To není nutné. Náprava může být snadnější, ale je třeba projevit vůli ji provést. Žák, který úmyslně znemožňuje učiteli práci, porušuje práva na vzdělání ostatních. Protože mu učitel nemůže dát pár facek, musí mít možnost žáka vyloučit. Na třetím stupni škol to znamená vyloučit ho ze školy. Na druhém poslat ho domů, uložit mu domácí práci a tvrdě ho každých čtrnáct dní před komisí zkoušet. V době, kdy nebude ve škole, připadne zodpovědnost za něj rodičům.“ Souhlasím. Možná by to rychle zafungovalo, ale možná by hodně středních škol zaniklo pro nedostatek studentů, hodně rodičů by… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago
Reply to  l.snirch

O vylučování žáků z výuky se chvíli mluvilo a…. rychle domluvilo. Místo toho máme jakési hloupé smlouvy s rodiči. Bez sankcí. Čili nic.

Feřtek
Feřtek
8 years ago

Pan Vopěnka je myslím zcela mimořádný matematik, jednou jsem se připletl k jeho přednášce z historie matematiky a byl to mimořádný zážitek. Ale s jeho názory na vzdělávací systém jsem nesouhlasil už za jeho ministrování a jak tak koukám, v tomhle směru se mnoho nezměnilo. Je svým pojetím elitář a přeje si vzdělání pro elitu. Všechno ostatní mu připadá jako úpadek. Navíc si nemyslím, že má pravdu věcně. Tento systém rozhodně není zaměřen na vzdělávání „střední a dolní vrstvy“. Že neumí zacházet s těmi mimořádně nadanými, to je pravda, ale stejně bídně jsou na tom i děti z opačné strany… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago
Reply to  Feřtek

Myslím, že té opačné straně spektra je věnována někdy až přílišná pozornost. Stačí alibistický výrok PPP v duchu „hraniční“, „mírné“, „obtíže“ a až mají žáci a především jejich rodiče v ruce papír, kterým vám mávají před očima a kvůli kterému se dožadují úlev (především úlev, ne jiného přístupu). A systém jim nahrává: mají papír, mají právo. Že jde o lajdáka, kterého nedostanete do dyslektického kroužku a nedonutíte psát domácí úkoly, nehraje roli.

Šárka
Šárka
8 years ago

A k čemu tento systém úlev povede v dospělosti těchto dětí? To se budou jednou před zaměstnavatelem ohánět papírem z PPP a dožadovat se pardónů při plnění pracovních povinností? A nebo náš stát rovnou zavede nějaké řekněme „sociální finanční kompenzace“ pro ty s papírem?

Jana karvaiova
Jana karvaiova
8 years ago
Reply to  Šárka

A to víte ze na lehkou mentální retardaci už dostanete plny invalidni důchod?a tušíte kdo ho dostává nejvíc na tuto diagnózu?(pozor-zcela overene informace)

Šárka
Šárka
8 years ago
Reply to  Jana karvaiova

Tak to mě vůbec nepřekvapuje. Jenom dodávám řečnickou otázku: „Jak dlouho může žít hostitel, když se tasemnice uvnitř jeho těla neumrtví, nýbrž naopak dodá se jí výživa?“

Jana Petrů
Jana Petrů
8 years ago
Reply to  Feřtek

Asi tuším, jak to myslíte, ale dávám panu Vopěnkovi za pravdu v tom, že úpadek se koná. Schopnost matematického myšlení v populaci oslabuje, a proto klesají i celkové nároky na školách. Tím dochází k podvýživě těch, kteří tuto schopnost mají. Každý učitel na základní škole by měl umět během společné výuky nasytit jak ty schopné, tak ty průměrné i podprůměrné tak, aby se rozvíjeli. To znamená nastavovat jim laťku o malinko výš, než kam právě dosáhnou. A přijmout to, že matematické myšlení se rozvine jen u části třídy, ti ostatní matematikou „prolezou“. To samozřejmě neznamená, že jsou méně kvalitními lidmi.… Více »

Jana Petrů
Jana Petrů
8 years ago
Reply to  Feřtek

A ještě bych chtěla dodat, že se domnívám, že každá společnost tzv. elitu potřebuje, jen je potíž v tom, jak dnes tento pojem chápeme. Rozhodně nesouvisí s majetkem a mediálním věhlasem mezi lidovými masami.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago
Reply to  Jana Petrů

Souhlasím, že k jakémusi úpadku zjevně dochází. Nevím jak v matematice, ale v češtině určitě. Ne však v „horní vrstvě“, ale bohužel ve „střední vrstvě“. Tedy většině. Co by se stalo, kdyby horké hlavy pod praporem inkluze (made in cz) zrušily „zvláštní“ školy (…ale samozřejmě nezrušily VG) a plošně převedly jejich žáky na základky?

Jana karvaiova
Jana karvaiova
8 years ago

To je jasné.katastrofa.a víte,kdo by byl vinen tou katastrofou?no učitele.!ti si přeci musí poradit se všemi vymysli ministerstva a běda jak ne!!!(psáno na tabletku proto ta cestina)