Ředitel CERMATu odchází. Co dál s maturitou? (Aktualizováno)

Ministr školství odvolal ředitele CERMATu Pavla Zeleného, slíbil finanční a procesní audit maturit a zřízení komise, která řekne, v jaké podobě by měly pokračovat. Shrnujeme kroky, jež je třeba v nejbližší době udělat.

Potřebná opatření lze rozdělit do čtyř bloků, které by měly následovat po sobě v tomto navrženém pořadí.

 

Zachraňme důvěru v maturitu, protože její ztráta je ten nejvážnější problém.

 • Na místě je rychlá změna vedení CERMATu, jeho profesionalizace a hlavně posílení schopnosti komunikovat s veřejností. Přílišné personální zemětřesení ale není na místě. Lidí, kteří mají zkušenosti s testováním, u nás není nazbyt. Pokud někdo chtěl, už se za ta léta přihlásil, zásadně noví lidé se neobjeví. Tady je na místě spíš vylepšovat než vyhazovat.
 • Další možností by samozřejmě bylo vypsat na přípravu příštích maturit výběrové řízení, kde by CERMAT byl jen jedním z uchazečů. To je ale spíše teoretická možnost.
 • Stížnosti a odvolání studentů na písemné práce je třeba vyřídit co nejdříve a bez náznaku podezření, že CERMAT chce obhájit své předchozí stanovisko. I proto není druhotné posouzení písemné práce opět hodnotiteli z CERMATu šťastné. Krajské úřady, které mají odvolání vyřídit, se ale obtížně vyrovnávají se skutečností, že nemají k dispozici hodnotiteli opravené písemné práce s jasným popisem, co studentovi vytýkají.
 • Pokud bude i nadále CERMAT organizátorem maturit, musí začít dělat aktivní informační politiku a napravil ztrátu důvěry u studentů, učitelů i rodičů. Tam jsou letos škody opravdu masivní.
 • Audit navržený ministrem leckdo chápe jen jako „odhalení finančních tunelů“. Spíš bychom se měli pokusit, se všemi dostupnými daty v ruce a po konzultaci třeba s vysokými školami, o posouzení, jaká je šance na přežití u těžší verze maturity. Případně zjistit, kde jsou peníze vynakládány efektivně a kde naopak hodně utratíme s malým efektem.
 • Na místě by bylo i experimentální ověření spolehlivosti externího hodnocení písemných prací. Nešlo by o nic přehnaně složitého ani nákladného. Podrobněji si o tom můžete přečíst ZDE.

 

Udělejme drobná okamžitá zlepšení, zvyšujme uživatelský komfort maturity.

 • Vyhněme se nečekaným krokům, jako byla neočekávaná vyšší obtížnost zkoušky z matematiky nebo zjevný nesoulad v obtížnosti některých testů (například z němčiny a angličtiny).

 • Publikujme včas, tedy rychleji než letos, všechna testová zadání i klíče správných úloh, snažme se zajistit, aby měli všichni zúčastnění pocit, že mají k dispozici na pár kliknutí všechny potřebné informace.

 • Připravme podporu pro ty, kteří chtějí výsledky své zkoušky přezkoumat. Tedy vzory odvolání, jasné a přehledné návody, informační linky.

 • Snažme se, aby maturita byla předvídatelná, organizačně méně náročná a aby to byl kontrolní proces „běžící na pozadí“, ne hektický závěr školního roku, který na dva měsíce zlikviduje výuku a zaměstná ve škole každou volnou ruku.

 • Uvažujme o přinejmenším prozatímním přesunutí hodnocení písemných prací zpátky na školy. I tam samozřejmě bude docházet k subjektivnímu hodnocení a pochybením. Tam ale jsou snadněji řešitelná. U anonymního centralizovaného systému není v současné situaci nastavení funkčních zpětných vazeb možné.

 • Systematicky pokračujme v metodické podpoře učitelů prostřednictvím webu i tištěných příruček, aby věděli velmi přesně, na co mají studenty připravovat a jak.

 

Uvažujme o změně maturitního modelu, změňme, co se neosvědčilo.

 • Zvažme na základě auditu maturity a ujasnění si smyslu (cíle) současné maturity prospěšnost návrhu, který leží v poslanecké sněmovně. Ten chce státní část maturity zredukovat jen na didaktické testy ze tří hlavních předmětů a zbytek zkoušky by se přesunul opět do pravomoci škol.
 • Je třeba souběžně uvažovat, jak při takové změně zajistit komplexnost zkoušek (test, písemka, ústní), protože právě komplexnost a pojetí maturity z cizích jazyků rozhodně jsou pozitivní posun a byla by škoda o něj přijít.

 • Stejně tak je ale na místě úvaha, zda je rozumné psát písemné práce ze slohových útvarů, jestli by na závěr středoškolského studia neměli studenti prokázat své schopnosti syntetičtějším útvarem, školním esejem na téma souvisejícím s odborností školy. To by ale znamenalo i změnu výuky a šlo by tedy o delší proces změn.

 

Přemýšlejme o budoucnosti, protože současný maturitní model se brzy přežije.

 • Dříve nebo později se současný maturitní model založený na zaškrtávacích testech a zkoušce v uzavřené místnosti bez přístupu k informačním zdrojům přežije, protože nebude schopen ověřovat ty kompetence, které reálně každý člověk při vstupu do praxe potřebuje.

 • Začněme tedy už teď přemýšlet, jak bude vypadat maturita za deset let. Mělo by jít o zkoušku, při níž opustíme rozdělení na předměty a začneme ověřovat to, co opravdu může studenty českých škol vybavit pro jejich budoucí pracovní a studijní kariéru.

 • Bez syntetizujícího a komplexního pojetí maturity jako náročného „pracovního a komunikačního úkolu“ bude tato zkouška pořád kulhat kdesi vzadu za životní a pracovní realitou.

 

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
51 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Polák
Zdeněk Polák
10 years ago

Dobrý den. Přijal bych ještě jedno opatření. Vrátit s k původnímu a dlouholetou praxí ověřenému způsobu zahrnutí hodnocení písemné práce (slohu) do výsledného hodnocení. Dříve bylo běžné, že žák byl hodnocen ze slohu nedostaečně, a přesto mohl složit úspěšně maturitu. Každý dříve narozený to zná. Nejprve se v režii školy napsaly písemné práce. Ať už zadal témata centrálně stát, nebo stát prostřednictvím škol. (maturity byly a jsou státní). Před odchodem na svaťák byl každý seznámen s hodnocením písemné práce. Hodnocení nedostatečně bylo silně motivačním prvkem k intenzivní závěrečné přípravě, neboť hrozilo propadnutí. Dnes nedostatečné hodnocení z písemky okamžitě znamená, že… Více »

Soňa Havlíčková
Soňa Havlíčková
10 years ago

Vážený pane Poláku,

nutno také podotknout, že dle tehdejší platné legislativy bylo možné, aby žák, který získal ze slohu aspoň trojku, u ústní zkoušky neřekl vůbec nic, a přesto odmaturoval. A v okamžiku, kdy se takto maturovala několik let, bylo to mezi studenty všeobecně známé. A pak motivace pro závěrečné učení se, nebyla vůbec žádná.

To, že tento model fungoval řadu let, neznamená, že byl dobrý. Požadavky na dnešní absolventy jsou podstatně jiné, než byly dříve.

Milan Z.
Milan Z.
10 years ago

Také ale, p. Poláku, řada žáků chladně kalkulovala s tím, že když se vybičují ke chvalitebné či dobré a vykašlou na ústní zkoušku, že jim to škola průměrově musí dát! I tak se našly některé odvážné školy, které se vypočítavcům postavily.
Dle mě je nutné , byť na minimální úrovni, vyhovět v každé části.
Souhlas s komentářem pod Vámi.

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Paní Havlíčková, maturitní práce se podílela na výsledné známce jednou třetinou. Ano, máte pravdu, že „průměr“ byl v takovém případě 4,33, ale pozor – nebylo automatické, že studentovi, který opravdu 15 minut u ústní zkoušky mlčel, musíte aspoň tu čtverku dát – i podle tehdy platné legislativy bylo možné, aby kterýkoli člen maturitní komise navzdory známce z písemné práce navrhl nedostatečnou, a pokud to komise odhlasovala, tu pětku taky dostal. Opravdu si nepamatuji (ani jako studentka, ani jako kantorka – třídní učitelka, místopředsedkyně i předsedkyně maturitních komisí), že by studenti s trojkou z písemky chodili k ústní maturitě „vysmátí“, naopak… Více »

Simona Janíková
Simona Janíková
10 years ago

No, tak se písemné maturity z češtiny už oficiálně nepovedly. Byl odvolán ředitel Cermatu, kritizováni hodnotitelé, uznal to i ministr školsví a zástupci nejrůznějších politických stran, jsou připravovaná opatření pro zlepšení do let budoucích. Ale mému synovi samozřejmě 5 zůstane, ačkoliv, pro objektivitu uvádím, měl z ostatních předmětů jedničky a dvojky a z předmaturitního testu ze slohu měl jedničku. Jenom má smůlu, že je pokusným …žákem. Diky tomu musí navíc absolvovat martirium odvolání a opravného testu.

Zdeněk Polák
Zdeněk Polák
10 years ago

Vážená S. Havlíčková, Vážený Milane. Nevím, jaké máte s maturitami vlastní zkušenosti. Předpokládám, že jste je sami absolvovali a víte, jaké jste měli pocity a jak je prožívali vaši spolužáci. Učím více než třicet let na gymnáziu. Viděl jsem maturovat stovky studentů, byl jsem asi desetkrát předsedou maturitní komise a jako třídní učitel jsem prožíval maturity se svými žáky šestkrát. Naposledy letos. Nikdy, opravdu nikdy, jsem neviděl „vysmátého studenta“. Vy ano? Maturita je svým názvem zkouška dospělosti. To že jsem si z ní stala jen zkouška znalostní je přinejmenším její určitou dehonestací. Maturita by podle mého názoru, měla být komplexní… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Pan Zdeněk Polák má naprostou pravdu v tom, že jednotná státní maturita pro všechny obory je nesmysl. Nadržuje gymnazistům, protože žáci všech ostatních středních škol musejí zvládat odborné předměty, zatímco gymnazisté zvládají víceméně jen předměty všeobecně vzdělávací. Jak je možné, že tak zjevný fakt odmítali 15 let vzít na vědomí politici, kteří zárodky dnešní nesmyslné podoby zkoušky nechali klíčit a růst a potom ji vložili do zákona? Vím, že ředitelé a učitelé odborných škol s myšlenkou nesouhlasili a ozývali se proti ní. Nebylo jim dopřáno sluchu. Či spíše: byli ukřičeni. V roce 2001 předložila skupina lidí včetně mě návrh alternativní… Více »

Berta
Berta
10 years ago

Souhlasím s tím, že jednotná maturitní zkouška pro všechny obory středoškolského studia je nesmyslný požadavek. Nejen hodinové dotace, ale i pojetí výuky všeobecně vzdělávacích předmětů se na na jednotlivých druzích a typech středních škol odlišuje, odlišné jsou i požadavky na výkon žáků. Současná maturitní zkouška žáky odborných škol znevýhodňuje dvakrát – jednou při zkoušce samé, výrazně více však v průběhu celého studia, na všeobecně vzdělávací předměty se totiž klade vyšší důraz, odborné předměty se dostávají na druhou kolej. Absolvování střední odborné školy vede nejen k získání maturitní zkoušky, ale i k získání kvalifikace; a právě na tu musí být při… Více »

Josef Krátký
Josef Krátký
10 years ago

Pane Botlíku, musím Vám zopakovat to, co Vám již dříve napsal pan Kostečka. Nejste odborník na výuku českého jazyka a literatury, tak se prosím v tomto směru zdržte výlevů o zdravém rozumu a učitelích. Češtináři Vám neradí, jak učit algebru, Vy proto neraďte, jak učit stylistiku, co má a co nemá být její náplní. Pomněte přitom na Boëthiovo „Si tacuisses, philosophus mansisses.“ Váš poslední odstavec o kvalitních češtinářích je totiž kvintesencí podivné formy nabubřelosti a neznalosti. Podle něj je totiž každý, kdo učí dle metodik češtiny, tedy „konvenčně“ konevnenční útvary, nekvalitní češtinář, což Vy jako matematik zcela jistě relevantně posoudíte.… Více »

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Pane Krátký, pan Botlík (ani nikdo jiný v této diskusi) přece nenavrhuje, aby se nerozlišovaly funkční styly. Pochopitelně žádný češtinář neučí své žáky, aby psali žádosti o místo způsobem, jaký karikujete Vy. (I když – i u žádosti o místo je důležité, jaký je charakter práce, o niž žádáte. Na pracovní pohovor u IBM asi půjdete v perfektním obleku a s vysoce profesionálně zpracovanou žádostí i životopisem, u nějakých šílenců, kteří kdesi ve sklepě vytvářejí počítačové hry, můžete klidně hodně slevit ze stylu oblékání i jazykového projevu :-).) Problém spočívá spíše v tom, že se až příliš formalizují i slohové… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Pane Krátký, jak už jsem Vám napsal v jiné diskusi na těchto stránkách (pod článkem Maturitní písemka je špinavý faul na studenty, dne 6. 6. 2012 v 21:04), pan Kostečka a pan Soukal už u mě ztratili veškerý kredit. Jejich názory (odborné i laické) mě dávno přestaly zajímat. Stalo se tak poté, co pokračují ve spolupráci s Cermatem, i když se na vlastní kůži přesvědčili, že tato organizace ignoruje odborná stanoviska jejich i všech ostatních odborníků v záležitosti (nejméně) dvou úloh loňského testu základní úrovně z českého jazyka a literatury. Tento postoj Cermatu poškozuje nejen konkrétní maturanty, ale i ideu… Více »

Ivana K
Ivana K
10 years ago

Nezlobte se, ale ani gymnazista by se neměl odklonit od tématu. Jako češtinářce se mi teď tady scházejí práce, které mi nosí studenti k posouzení. Mám tady jeden úvahový text, který neuspěl a student je přesvědčen, jak je skvělý. Celý úvahový text byl založen na tom, že autor opsal odpovědi dětí z výchozího textu a k tomu dopsal – Já si to myslím také a Vy? Na závěr dopsal něco o tom, že se mu velmi líbilo zadání, protože lidé by se nad tímto tématem měli zamýšlet a na závěr by chtěl dodat, že doufá, že se hodnotiteli práce líbí.… Více »

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

A já jsem zase četla práci, paní Ivano, která neobsahovala téměř žádné gramatické chyby, avšak hodnotiteli se polemika jevila jako málo polemická. Studentka prostě nerozcupovala ten výrok o „lásce na první pohled“ na cimprcampr, částečně s ním i souhlasila, což je obzvláště pikantní v tom, že už samotný výchozí text byl vnitřně polemický: „…zamilovat se na první pohled sice jde, je to ale proces týkající se pouze ega a sexu, nikoli skutečné lásky.“ Já samozřejmě chápu, že z hlediska výrokové logiky platí, že máte v polemice s tímto výrokem zuřivě hájit existenci opravdové lásky na první pohled, ale přiznám se,… Více »

Stanislav Zajíček
Stanislav Zajíček
10 years ago

Pane Krátký, jak říkal již Boëthius, rozčilení není program. Nedokážu si odpustit několik okrajových poznámek, to víte, hnidopišský učitel. 1. Spojovat příčiny aktuálního stavu slohové výuky s rolí PLK je velmi smělé tvrzení. 2. Možná to nechápu správně; ta jména, jež uvádíte, považuje ve všech případech za jména členů PLK? 3. Spojit útok na Oldřicha Botlíka (Nejste studovaný bohemista, tak mlčte!!!) s Pražským lingvistickým kroužkem, to mi přijde neuvěřitelné. Tato mimořádná společnost si zakládala právě na interdisciplinaritě… Ba co víc – v lednu 1932 uskutečnili jeho členové řadu novátorských přednášek, jež vyvolaly velmi bouřlivou odezvu (především mezi stoupenci linie časopisu… Více »

David V.
10 years ago

Dobrý den, Jsem student z jedné nejmenované školy,jen napíšu,že se jedná o školu technicky zaměřenou a jsem opravdu posudkem slohových prací solidně rozhořčen,ale tak to asi mnozí z nás.Odvoláním tohoto dalšího “pana CERMATA“ mě ani neudivuje.Jenže stanovisko,které mi bylo uděleno na slohové práci to už stejně nezmění,dostal jsem prostě 10 bodů a je mi jasné že nějaké “odvolání“ jak tady tomu říkáte(i když to odvolání žádné není podle zákona-jde čistě o ŽÁDOST o přezkoumání výsledku) mi stejně nepomůže s tím počítám…je to bohužel škoda,ale taková jsou tu v téhle super republice pravidla.Po složení ústní části a všech didaktických testů jsem… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Mně klouzavá zkouška připadá docela rozumná. Proto v dopise ministru Fialovi navrhujeme test z ČJL (nikoli didaktický a nikoli maturitní).

Pokud vím, je to názor i kolegy Lippmanna z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích, který se se státní maturitou pere nejdéle z nás. Má také bohaté zkušenosti (mnoho mi jich předal) a neotřelý pohled na výuku literatury.

Ptejme se tedy PŘEDEVŠÍM jeho!

vv

Ivana K
Ivana K
10 years ago

Paní Dagmar, chápu Vás. Já jsem jen proti paušalizaci, která probíhá v médiích a budí dojem, že většina písemek byla opravena špatně. Objektivita u slohovek asi není možná. My se kolikrát neshodneme ani v kabinetě, a to především v naplnění tématu. V případě který popisujete, jsem na Vaší straně a věřím, že u odvolání slohovka uspěje. U nás ve škole nenapsali práci tři studenti, z toho dva dálkaři. Oba celé studium spoléhali vždy na to, že jim to tzv. dáme, na konzultace nechodili a vždy jen čekali, jak to dopadně. I loni byl vyvíjen ředitelem tlak, abychom to všem dali,… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Davide, ofoťte si sloh a ven s ním.

Valíková

Kateřina
Kateřina
10 years ago

Davide, dejte ho sem a budete mít názory mnoha češtinářů i s komentářem

Martin Gust
Martin Gust
10 years ago

Panu Krátkému:
Pokud je takovým problémem fakt, že maturanti neumějí sepsat stížnost, zdá se že jim CERMAT poskytl široký prostor k tomu, aby se v tom – a v rozkoších úřední korespondence vůbec – důkladně pocvičili. Možná se tu panu Zelenému křivdí a celé to byl ve skutečnosti rafinovaný plán jak vyburcovat letargickou občanskou společnost.

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Pro všechny češtináře: co s těmi „ruplými“ slohy? Neměl by pan ministr zřídit nějakou komisi, která by ty pětky prošla (a nevracela se k ostatním!!! ). Přece ty děti nemohou čekat do podzimu, až je nějaká instituce znovu nechá napsat další sloh?

Můj návrh: komise češtinářů, projít všechny slohy studentů, kteří se odvolali, každý sloh dát k posouzení nejméně třem učitelům ČJL.

A jasný pokyn všem školám: vydávejte studentům slohy k okopírování. Někde nevydávají.

Tomáš
Tomáš
10 years ago

Dobrý večer Jsem také žákem jedné nejmenované školy a navíc 12 let v evidenci pedagogicko psychologické poradny. Ani nemá cenu popisovat co to stálo mě a mé rodiče, než jsem se dostal k maturitni zkoušce.Táta mi vždycky říkal ( to je jak z Forrest Gumpa), když ti něco nejde, tak musíš být lepší v jiných věcech a v nich dokázat, že na to máš.Teď je jiná doba, prosadí se specialisté. Naučil jsem se v 5 letech šachy a docela to začalo jít, posměváčci ve škole po nějaké době začali spíš závidět to, že jezdil jsem na šachové olympiády a přišla… Více »

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Tomáši, prosím skládal jste maturitu v režimu PUP (uzpůsobení podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení apod.)? Měl jste potvrzení z pedagogicko psychologické poradny? Bral to hodnotitel na vědomí? Moc děkuji za odpověď – ani netušíte, jak moc mne Váš příspěvek zasáhl.

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Ano, mě také. A podobných příběhů bude více. Milí kolegové, je to na nás.

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Tady už totiž přestává veškerá legrace – pokud CERMAT nezohledňuje ani handicapované žáky (Tomáš je 12 let v péči PPP, není to na poslední chvíli účelově získaný „papír“), pak už se může jednat i o diskriminaci. Upřímně – já osobně si myslím, že jisté ohledy by se u písemných prací měly brát i na žáky, jejichž rodným jazykem není čeština.
A ve světle tohoto příběhu mi mohou všichni ti advokáti „objektivity“ vlézt na hrb. Primární pedagogickou zásadou pro mne bude vždy „neuškodit“, raději nadhodnotit než podhodnotit, to, co se stalo Tomášovi, je prostě surovost.

Tomáš
Tomáš
10 years ago

Promiňte, že jsem vás ročílil. Měl jsem navýšení 25% časového limitu.U všeho to pomohlo, jen ten sloh nevyšel. Dobrou noc

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Děkuji, Tome – a kromě navýšeného časového limitu jste žádné další kompenzační pomůcky neměl? (Nemohl jste práci psát třeba na počítači?)

Václav Votruba
Václav Votruba
10 years ago

POZOR – škola je povinna respektovat doporučení PPP, navíc se přikládá k přihlášce k maturitě! Takže vše závisí na PPP. Předpokládám, že vzhledem k jinému zadání pro žáky s SPU to věděl i hodnotitel. Jenže – a v tom nevím, zda se shodneme – výstup musí být srovnatelný.

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Pane Votrubo, jste si jist, že žáci se specifickými poruchami učení mají „jiné zadání“, jak píšete? Já jsem našla jen úpravu pro neslyšící. U SPU je zřejmě pouze navýšen časový limit, nic víc. Tomáš by prostě v této chvíli měl mít v ruce opravenou práci (ale skutečně tu opravenou, ne pouze svůj originál a tabulku s body) – a pak ve spolupráci s odborníkem z PPP posoudit, do jaké míry jsou chyby, které v práci udělal, zapřičiněny dyslexií, a zda to hodnotitel vzal dostatečně v potaz. Opravdu si fanoušci SM ;-) stále myslí, že konkrétně v Tomášově případě by bylo… Více »

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Oprava:
Opravdu si fanoušci SM stále myslí, že konkrétně v Tomášově případě by NEBYLO nanejvýš prospěšné…

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Ještě jedna, opravdu se omlouvám, jsem asi vážně rozrušená:
kdo by to mohl takovému klukovi nepřát

Tomáš
Tomáš
10 years ago

Paní Dášo. Moc děkuji za povzbuzení, ale když si přečtu, co jsem napsal v příspěvku, tak hned vidím, co jsem zkazil. A tak je to pořád a se vším. Přehazuji slova, písmena, všechno vidim až s odstupem. Přitom dokáži hrát šachy bez šachovnice, mam to všechno jen v hlavě. Nechci tady být za chudáčka, nezbývá než se s tim poprat v září

Petr
Petr
10 years ago

Dejte maturitu všem. Těm co neumí ani psát, cizincům, kteří neumí česky,těm co jsou úplně mimo, prostě všem. Ona ta dnešní maturita nic neznamená!

lucie
lucie
10 years ago

Petře a vy maturitu máte

Lenka
Lenka
10 years ago

Tomáši,jsme rádi,že ses nebál tady napsat do příspěvků,věříme ,že by se našlo hodně maturantů,kteří mají ty samé problémy.A taky pěkně mě to rozčílilo. Na co jsou PPP A SPC,když ti vystaví papír a je to k ničemu. A když je dítě v centru vedené od mala . Asi si tu vadu vymyslelo.

Bára
Bára
10 years ago

Tato nepříjemná zkušenost se stala i mě z mého oboru jsem byla hodnocena velmi kladně ani v češtině a angličtině jsem si nevedla špatně. Ano i u nás se bouřlivě slavilo.Bohužel jen do 6.června.Dva roky jsem se připravovala na vysokou školu na kterou nemůžu jít studovat, protože nemám maturitní vysvědčení. Můj názor je, že se nám hází klacky pod nohy asi proto, aby život nebyl tak jednoduchý.

Hana
Hana
10 years ago

Četla jsem příspěvek Tomáše a neskutečně mi to připomíná příběh mého syna. Také to byl maratón, dopracovat se až k maturitě a přesvědčit všechny, že, přestože je dyslektik, tak není hloupý. Zvolili jsme mezikrok s učňákem a pak teprve nástavbu. Také všechny ostatní maturitní známky má dobré – některé dokonce nejlepší ze třídy. Sloh trénoval pod vedením češtinářky a měl 14 bodů, což je pro něj úžasné, ale nedal o 0,5 bodu matiku – zde narazil na základní problém – hodně úloh bylo popsáno slovně – dle matematikářky, která syna doučovala, bylo důležité si úlohu pečlivě pročíst – a to… Více »

Honza_L
Honza_L
10 years ago

Tomáš, přečetl jsem si tvůj příspěvek a jsem přesvědčen, že maturitu i z PP zvládneš. To co píšeš a jak píšeš má hlavu a patu a určitě to pro maturitu stačí.
mám podobné životní zkušenosti, stejný problém a bohužel jsem to dotáhl jen na ředitele střední školy. Tobě ale věřím, Ty to dotáhneš dál.
Bojuj!!!

Jaroslav
Jaroslav
10 years ago

Petr má pravdu. Na co maturita? Pan Kindl v Plzni ukázal jak ušetřit náklady na vzdělání: žádné studium,žádné nerváky se zkouškami, testy a podobnými vymyšlenostmi. Chce to známé, penízky, hroší kůži, přičemž celá ta sqadra hodnotitelů bude stát v pozoru a salutovat. Když tohle všechno nemáte, tak sorry, nezbývá než makat,blogovat a vylévat si srdíčko na netu…. Dost ironie. Starý český problém: dej volovi funkci (moc), nabývá nového významu. Hodnotitelé nejsou lepší učitelé než ti ve školách, ale dostali tu moc, no a to najednou něco znamená,15-25 litříků, jako motivační prvek, taky není k zahození při těch mizernejch platech. Za… Více »

Jana
Jana
10 years ago

Dobrý den, četla jsem příspěvěk Tomáše a chci říct, že přesně víme, jak se cítí. I má dcera je dyslektik a od první třídy je vedena v pedagogicko – psychologické poradně. Všichni rodiče těchto dětí ví, kolik úsílí, práce a času oni i děti museli vynaložit k tomu, aby se se svým hendikepem srovnali a dosáhli svého cíle. Má dcera studovala na Obchodní akademii a její průměrné známky byly 2 -3. Celou maturitu zvládla skvěle, z angličtiny má 32 bodů z 36. Bohužel sloh – pouze 9 bodů. Psala totiž úvahu na téma rodičovské lásky. Ve svém textu se opírala… Více »

Petr
Petr
10 years ago

Pro Lucii -právě proto, že maturitu mám, sice už před 26lety, jsem znepokojen její devalvací. Vystudoval jsem přírodovědu na UK a pracuji v logistice. Dnešní pseudomaturanti, především tzv. odborných škol, nespočítají ani procenta, už v živopise se to hemží hrubkama a o angličtině ani nemluvím. Jediné co jim nechybí je sebevědomí. Čekám už jen nějakou občanskou iniciativu „Za maturitu pro každého“

Veronika
Veronika
10 years ago

Já jsem naštěstí slohovou práci udělala, ale mám ve svém okolí pár lidí, co takové štěstí neměly! Co opravdu nechápu je způsob opravování. Osobně si myslím, že objektivně lze ve slohové práci ohodnotit pouze gramatika. Naopak dodržení tématu a dějová linie jsou hodně subjektivní položky!!! Pochopila bych tedy, kdyby ke špatnému hodnocení vedly pravopisné chyby a nedodržení slohového útvaru. Mnoho prací, ale neprošlo právě kvůli odbočení od tématu! Zde je však možné polemizovat, zda by výsledek byl stejný, kdyby daný sloh dostal do rukou jiný hodnotitel! Další věc, která mně štve je chybějící komentář u slohu. Krátký komentář se píše… Více »

Zdeněk Polák
Zdeněk Polák
10 years ago

Pro Petra a pro další stejného názoru. Už jsem psal výše. Požadavek, aby student musel zvládnout všechny části maturitní zkoušky alespoň dostatečně, naprosto proti dosavadní praxi a rozumnému chápání životní zkušenosti. Všechny testy při každé zkoušce jsou postaveny tak, že můžete neznat jakoukoli jejich část a přesto může být test úspěšně složen. Zamezit přístup k vyššímu vzdělávání jen proto, že žák nenapsal jakýsi text podle jakýchsi naprosto pomýlených představ někoho, je absurdita nejhrubšího zrna. Připusťme, že jsou lidi, kteří nejsou schopni napsat ucelený slohový útvar a přesto se mohou stát špičkovými pracovníky ve zvoleném oboru. A kdo si dává právo… Více »

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Pane Petře, ani náhodou tady nepléduji za „maturitu pro každého“. Jsem angličtinářka, a to mi věřte, že jsem nesmírně náročná. Moji maturanti jsou na tom se znalostí angličtiny lépe, než jsme na tom byli před dvaceti lety my, a to dokonce i ti, kteří vůbec neaspirují na studium anglistiky. Jsou pohotovější, sebejistější, přirozenější v komunikaci, cestují, studují v zahraničí, mají angličtinu „v uchu“. Vaše interpretace mých příspěvků je hrubou dezinterpretací – myslím si jen, že studenti jako je Tomáš, takoví, kteří léta překonávali nějakou překážku či handicap (sem patří i děti cizinců), by neměli z maturity vyletět kvůli jedné DÍLČÍ… Více »

Petr
Petr
10 years ago

Paní Dagmaro, já s Vámi nepolemizuji ani o slohovkách českých ani anglických. (Souhlasím s Vámi, že by měla být známka průměrem ze všech částí).Myslím si jen, že maturita by měla mít svou váhu a každý zaměstnavatel by se mohl spolehnout na nějaké pemzum vědomostí. Věřím Vám, že učíte dobře a Vaši studenti jsou dobře připraveni. (Moje dcera měla také výbornou angličtinářku a nyní studuje na FF).Já se bohužel v praxi setkávám s tím např., že se na konkurz recepční (firmy se zahraniční účastí) přihlásí x kandidátů, kteří o sobě v životopise tvrdí, že ovládají plynně anglicky. Když začneme vést rozhovor… Více »

Jaroslav
Jaroslav
10 years ago

Milý Petře, jsem až někdy šokován co umějí naši mladí, v jakých spojitostech dokáží vyjadřovat názory, vědomosti a jak si uvědomuji,že nejsem schopen posoudit jejich schopnosti a nezapojit do toho svoje předsudky.Vzpamatuj se prosím, dle tvých indícií o studiu jsem poznal, že jsme vrstevníci, dejme jim šanci vyjádřit se byť třeba nepopíší dobře výrobu palačinky či ideálního učitele, ale uznej, mnoho věcí ví daleko lépe než my, životem protřelí harcovníci. Dejme jim šanci a ne je takhle zabíjet státní mašinérií, která jenom potřebuje obhájit svojí existenci

Jaroslav
Jaroslav
10 years ago

Trošku mi to připomíná situaci, kdy se připravuje tým na záchranu společnosti, ale jeho hlavním kritériem pro jeho ustanovení je, jakým způsobem jeho adepti přednesou Máchův Máj

Ondřej Hausenblas
10 years ago

V jádru sporů o objektivitu/subjektivitu hodnocení řečových výkonů žáků (např. v slohové práci) jsou dva těžké problémy: a) I když mnozí mluví o objektivitě, jen málokdo by dokázal tu objektivitu vysvětlit, a to zejména v společenských oborech. Ani jazykověda není exaktní, tvrdá věda, protože její předmět je výjimečným příkladem toho, jak se objektivní skutečnosti hustě míchají se subjektivními okolnostmi. Volání po nějaké „objektivitě“ a měřitelnosti je pozůstatkem předchozího stadia civilizace, kdy pozitivistická, popisná věda se domnívala, že se vše dá vystihnout právě pouhým popisem natvrdo. Snažila se dohnat tehdejší pojetí věd exaktních – a i ty dnes berou subjektivitu vážně… Více »

Ivana Jirásková
Ivana Jirásková
10 years ago

Dobrý den, stále ještě si připadám jako ve zlém snu, ze kterého se musím probudit. Skutečnost je ale někde úplně jinde – moje dcera se „odklonila od tématu“ a tudíž neprošla u písemné maturity. Popravdě jsem něco takového nečekala. Studovala s vyznamenáním, didaktické testy byly kolem 90% a ústí na jedničky.Po prvotním šoku jsme začaly hledat informace, co podniknout dál. V tomto okamžiku zjistíte, že jediné o co se můžete opřít je kopie písemky, kterou škola vydala a hodnocení z Cermatu, které mi jako hodnocení nepřipadá. Přijde mi nesmyslné, že když se jedná o odklon od tématu (stejně jako nedodržení… Více »

Jan Zdeněk
Jan Zdeněk
10 years ago

Vážená paní,
co se týče anonymity autorů, měl bych několik připomínek. Loni došlo (a to se vždy „objektivně“ opravovalo na školách!) k řadě osobních výpadů proti hodnotitelům a to nejen! z důvodů odklonění od tématu apod. Za další – na KAŽDÉ slohové práci je na první straně NAHOŘE uvedeno ID hodnotitele i jeho jméno. Fakt nevím, kam jste se dívala! I tak samozřejmě souhlasím, že hodnotitelé (opravující dle pokynů Cermatu) mohli v hodnocení „ustřelit“, nicméně ne schválně a navíc je nad nimi „kontrolní ruka“. Co Vám připadalo konkrétně obtížného na komentáři?