Tisková zpráva: Předvolební programy hlavních stran: ČSSD

19. 9. 2016
EDUin
2159

ČSSD nelze upřít, že se snaží následovat cíle Strategie vzdělávání 2020, zejména v podpoře rovného přístupu ke vzdělávání a v podpoře učitelů. Zároveň ale dělá kroky, které tuto snahu znehodnocují. Nejvíce ovšem zaráží, že pro ČSSD není vzdělávání samostatným tématem voleb.

Praha, 19. září 2016 – „Naší vizí je společnost, jež garantuje rovný přístup ke vzdělání všem a dává šanci prorazit na základě snahy, poctivé práce nebo talentu, ne na základě postavení nebo finanční situace rodičů.“ První věta preambule programu ČSSD pro krajské volby klade před stranu, která v současnosti dominuje v krajích, nelehký úkol. Poctivou snahu podpořit navzdory politickému populismu inkluzi podkopávají kroky, které závislost na rodinném zázemí pravděpodobně zvýší. Například přijímací zkoušky na SŠ. To ovšem není největší překvapení programu ČSSD pro krajské volby 2016.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu ČSSD:

Pozitiva:

  • Nelze zcela hodnotit. Je pozoruhodné, že ČSSD nemá ve svém volebním programu pro krajské volby samostatnou kapitolu věnovanou vzdělávání. Kromě preambule programu a tří bodů v kapitole věnované rodině se sociální demokracie rozhodla, že vzdělávací politiku z nepochopitelných důvodů nezahrne. Proklamace uvedené v několika větách jsou pouze standardním opakováním nejobecnějších cílů (podpora rovnosti, výstavba mateřských škol, podpora učitelů, podpora technického vzdělávání).

Negativa:

  • Absence programu. Kraje jsou vysoce důležitým článkem v rozhodování a řízení vzdělávání. Jako zřizovatelé středních škol a mezičlánek financování regionálního školství mají významný vliv na kvalitu i budoucnost vzdělávání v ČR. Omezit se ve volebním programu na několik frází lze považovat – z politického hlediska – za trestuhodné.
  • Schizma cílů: podpora rovnosti v. přijímací zkoušky, podpora expertů ve školách v. omezení učitelského povolání. ČSSD chce na jedné straně podporovat rovnost, nicméně přijímací zkoušky na střední školy zvýší socioekonomickou závislost v úspěchu vzdělávání a další zanedbávání těch, kdo potřebují nejsilnější podporu, přímo ve školách. Nelze slibovat, že přivedeme do škol experty, když jejich možné angažmá obstruuje přísná regulace zákona o pedagogických pracovnících.
  • Pod tlakem průmyslu a ekonomizace vzdělávání. I z několika málo vět o vzdělávání je patrný tlak na jeho ekonomizaci. V preambuli se mluví o souvislostech s průmyslem, dále pak o potřebě reagovat na trh práce, opakovaně o potřebě technického vzdělávání. To je nepřijatelné zúžení významu a funkce vzdělávání pro společnost. ČSSD se podle programu pro krajské volby domnívá, že individuální rozvoj a občanská společnost se vzděláváním nesouvisejí.

Co chybí:

  • Samostatný program. Fakt, že se strana rozhodla nevytvořit pro vzdělávání samostatnou kapitolu v programu, je zprávou sám o sobě. Zatímco lze v programu najít kapitolu věnovanou horníkům, tedy jedné, početně velmi omezené zaměstnanecké skupině, vzdělávání je pojato jako sekundární, rodině podřazené téma.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je krajně nepochopitelné, že hlavní vládní strana, která navíc ovládá jak ministerstvo školství, tak kraje, považuje vzdělávání z hlediska krajských voleb za dílčí téma. Notabene, když program nese název Sociálnědemokratická vize 2030.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články