Tisková zpráva: Předvolební programy hlavních stran: KDU-ČSL

22. 9. 2016
EDUin
Screenshot_6-3

KDU-ČSL má pro krajské volby devět priorit. Tři z nich se přímo týkají vzdělávání a výchovy.

Praha, 22. září 2016 „Důraz chceme klást především na kvalitu oborů a učitelů. Nechceme rušit dobré školy, abychom naplnili jiné, méně kvalitní. Podporu si zaslouží především dobří učitelé.“ KDU-ČSL ve svém programu deklaruje mnohem menší jednostranný důraz na rozvoj vzdělávání v zájmu průmyslu, než tomu bylo v programech Ano, ČSSD a KSČM. Prioritou má být dosáhnout stavu, kdy střední školy, ať už zaměřené všeobecně nebo odborně, nabízejí perspektivu.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu KDU-ČSL:

Pozitiva:

  • Důraz na vzdělávání a výchovu obecně. Tři z devíti priorit se přímo týkají vzdělávání a výchovy. To je samo o sobě zajímavou zprávou o konstrukci politiky strany. Podpora kvalitních středních škol je neoddiskutovatelně důležitou prioritou, podpora výstavby školek se trochu zbytečně týká jen materiálních podmínek, podpora etické výchovy je sporná (níže).
  • Důraz na kvalitní střední školy (bez ohledu na zaměření) a kvalitní učitele. KDU-ČSL neklade jako prioritu jeden směr vzdělávání. Rozhodující podle programu není naplnit určitý typ škol dětmi, ale nabídnout díky vzdělávání budoucnost. To je správná úvaha. Nejprve je nutno podívat se na to, co a jak se ve školách učí, neuspokojovat potřebu systému, ale lidí.

Negativa:

  • Hodiny etické výchovy. Obsah vzdělávání ve školách je nutné vhodně redesignovat. Vybrat pouze etickou výchovu a navrhovat ji jako předmět je nedomyšlenost. Etická výchova ve formě předmětu nebude efektivní. Etická výchova je mnohem efektivnější, pokud se děje na pozadí jakéhokoliv předmětu, pokud je podporována prostředím školy a těsnější spoluprací mezi školou a rodiči. V Rámcových vzdělávacích programech je průřezové téma osobnostně sociální výchovy, které představuje dobrý rámec rozvoje etiky. Zde je patrný nedostatek orientace v problematice.

Co chybí:

  • Vyhýbání se inkluzi. Téma předškolního vzdělávání není jednorozměrné a nepředstavuje jen vytváření kapacit. Stejně důležitým tématem je vliv, nejen předškolního vzdělávání, na budoucí rovnost příležitostí. KDU-ČSL se ale tomuto tématu v programu vyhýbá. To je ovšem obecný problém současné kampaně.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je sympatické, že KDU-ČSL staví vzdělávání a výchovu tak vysoko a zároveň z programu není cítit vliv jednostranných ekonomických zájmů. V konkrétních návrzích by se ale hodila expertní konzultace. Prospělo by to smysluplnosti.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články