Tisková zpráva: Předvolební programy hlavních stran – TOP09

27. 9. 2016
EDUin
Untitled-1-5

Obecný program strany je frázovitý. Stejně jako jednotlivé návrhy v ne úplně snadno dohledatelných programech pro jednotlivé kraje dávají smysl, ale chybí jim konkrétnost.

Praha, 27. září 2016 „Uvědomujeme si, že vzdělání je nejlepší investice do budoucna a také prevence možných závažných problémů. Aby bylo kvalitní, je nutné mít také profesionální a motivované pedagogy.“ Kvalitní a motivovaný pedagog je i pro TOP09 cílem k lepšímu vzdělávání. Panuje na tom evidentní shoda napříč politickým spektrem. Strana deklaruje, že si je vědoma vlivu vzdělávání jako prevence závažných problémů. To platí zejména s ohledem na konkurenceschopnost a situaci sociálně slabých. V tomto směru ale může voličům chybět návrh konkrétních řešení.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu TOP09:

Pozitiva:

  • Učitelé, jejich motivace, odměňování, kvalita. V tomto směru jdou politické strany ve svých programech stejným směrem. I TOP09 ve svém obecném programu pro krajské volby akcentuje úlohu učitelů, jejich platy by měly dosáhnout úrovně platů policistů. Jistou inovací je záměr vytvořit stipendijní program pro studenty pedagogických oborů, kteří se zaváží k práci v kraji (konkrétně Středočeském).
  • Nižší tendenčnost. Na rozdíl od některých jiných stran není patrný přímý vliv silných lobbistických skupin, zejména průmyslu. Z programu pro Středočeský kraj lze naopak vyčíst jednoznačný požadavek „méně montoven, více znalostní ekonomiky“. To se ale může výrazně lišit s ohledem na různé priority v jednotlivých krajích.

Negativa:

  • Frázovitost a obsahová omezenost společného programového znění. Ve společné části není kromě zvýšení platů učitelů žádný další konkrétní navrhovaný krok. Přitom zvýšení platů je součástí vládní agendy a tematicky přináleží spíše volbám do sněmovny.
  • Vyhýbání se návrhům na konkrétní kroky ve věci prevence možných rizik. Je-li pro TOP09 vzdělávací systém nástrojem pro omezení budoucích rizik, bylo by vhodné představit konkrétní kroky. Jak se staví strana k inkluzi? A jak k poměru vzdělávání ve všeobecných a odborně zaměřených školách na středoškolské úrovni? Těžko říct.

Co chybí:

  • Návrh společných bodů stranického programu. Jednotlivé krajské organizace navrhují velmi odlišná řešení na různé úrovni konkrétnosti, pro srovnání uvádíme Středočeský a Jihočeský kraj. Kromě zvýšení platů učitelů chybí více společných bodů programu pro rozvoj vzdělávání v krajích (např. postoj k financování regionálního školství, rozvoj různých typů středních škol atp.).
  • Podpora inovací ve vzdělávání, vize. Je možné, že na krajských úrovních chtějí zástupci TOP09 určitou vizi prosazovat. Bylo by ale dobré takovou vizi v základních bodech deklarovat jako společnou. Jde opět o problém, s nímž se setkáváme u všech doposud hodnocených stran.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Absence více společných témat a návrhů vzdělávací politiky vytváří dojem, že TOP09 v tomto ohledu nemá jasno. Možná je tomu jinak, ale důkaz o tom lze těžko najít.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články