Tisková zpráva: Priority MŠMT – Státní maturita z matematiky je stále špatný nápad

13. 9. 2016
EDUin
13927054414_babf6b8c37_z

Snaha zvýšit míru regulace obsahu vzdělávání prostřednictvím povinné státní maturity z matematiky bude pravděpodobně znamenat pouze konzervaci současného stavu. Paradoxně to může vést k úbytku žáků na státní politikou preferovaných technických oborech.

Praha, 13. září 2016 – Ministerstvo školství deklarovalo, že povinná státní maturita z matematiky, kterou předpokládá současná podoba školského zákona od školního roku 2020/21, nakonec nebude mít stejnou podobu na všech školách. Systém výjimek může vést k nepředpokládatelným dopadům, kdy budou žáci volit střední školu podle toho, z čeho bude sestávat maturita, nikoliv podle vnitřní motivace, zájmu a předpokladů.

EDUin předkládá hodnocení jednotlivých priorit školního roku.

Nerovnost podmínek maturit. V souhrnné tiskové zprávě k prioritám ministerstva jsme uvedli, že od povinné státní maturity z matematiky nebudou osvobozeni pouze žáci uměleckých oborů, ale i někteří další. Vznikne situace, kdy maturita bude mít reálně více úrovní náročnosti (dle studijního oboru). Na některých školách bude povinnou součástí maturit jak zkouška z matematiky, tak z cizího jazyka. Může to reálně vést k tomu, že klesne zájem o obory s vyšší povinnou náročností maturit, což paradoxně mohou být i ty obory (zejména technického charakteru), kvůli kterým se povinná zkouška z matematiky zavádí.

Z hlediska zákona a návaznosti studia je přitom jedno, z čeho maturita sestává. Pro přijímací řízení na VŠ je platná v jakékoliv podobě. Při očekávaném zachování či mírném zvýšení počtu uchazečů o studium na VŠ v jednotlivých populačních ročnících lze předpokládat, že bariéra v podobě povinné státní maturity z matematiky může odklonit uchazeče na obory, kde nebude zákonem vyžadována.

Konzervace současného stavu. Stále platí, že povinná státní maturita pouze zakonzervuje současnou podobu výuky, pokud se výrazně nezmění její podoba a pokud neproběhne reforma vzdělávání v tomto předmětu nejen na středních, ale už na základních školách.

Problémy s kvalitou přípravy maturit. Každoročně se v souvislosti s maturitami projevují obsahové, logistické či právní problémy. Stát prostřednictvím Cermat opakovaně poškodil některé maturanty, v testech jsou zdokumentovány obsahové chyby, stát doposud nebyl schopen transparentně zveřejňovat důležitá data, podle nichž by bylo možné kvalitu maturit posoudit. V okamžiku, kdy se zvýší poměr povinných zkoušek, se stane tento problém palčivější.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Se státní maturitou se pojí řada potíží od let její zdlouhavé přípravy a také od jejího zavedení do systému. Její přínos doposud nikdo nezhodnotil a nepojmenoval. Činit z ní stále robustnější aparát není za dané situace rozumné.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články