Tisková zpráva: Společenská soudržnost, podpora veřejného školství a vzdělávací inovace

26. 1. 2017
EDUin
26918408832_724dcd44ef_z

EDUin si stanovil hlavní témata své činnosti pro rok 2017.

Praha, 26. ledna – S ohledem na aktuální společenskou situaci i stav vzdělávací politiky si obecně prospěšná společnost EDUin stanovila pro rok 2017 tři hlavní témata, která chce podporovat ve veřejné debatě i prostřednictvím projektů, na nichž se podílí.  Chce sledovat a podporovat trendy, které posilují společenskou kohezi, zmírňují sociální štěpení společnosti, vytvářejí prostředí podporující společenskou shodu. Chce podporovat pozici veřejného školství a postavení učitelů a informovat o inovacích ve vzdělávání.

Prioritami EDUin pro rok 2017 budou tyto tři oblasti:

Společenská koheze – škola je jeden z mála funkčních nástrojů na budování soudržné společnosti v časech, kdy roste konfrontační atmosféra.

Posílení pozice veřejného školství – úlohu instituce posilující společenskou kohezi mohou školy splnit tehdy, pokud budou jasně převažovat veřejné školy nad soukromými a veřejné školství bude kvalitní a konkurenceschopné.

Podpora vzdělávacích inovací – veřejné školství jako celek bude konkurenceschopné jen tehdy, pokud bude schopné reagovat na měnící se svět. V tomto směru pro něj mohou být pozitivní inspirací některé již existující veřejné i soukromé školy, stejně jako pozitivní změny ve světě vzdělávání mimo školský systém.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Udržení pozice veřejného školství v rámci vzdělávacího systému je pro nás dlouhodobý cíl, stejně jako podpora inovací, ale pro tento rok jsme se rozhodli pojmenovat ta tři hlavní témata především proto, aby byla jasná jejich vzájemná provázanost. Silnou pozici veřejného školství nebude možné udržet, pokud nebudeme podporovat učitelskou profesi a zavádět vzdělávací inovace. A bez silného a respektovaného veřejného školství bude obtížné bránit názorovému i sociálnímu štěpení společnosti. Máme za to, že na této myšlence by bylo možné založit i dlouhodobou politickou shodu napříč politickým spektrem.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články