Znění zákona o pedagogických pracovnících ohrožuje kvalitu přípravy speciálních pedagogů

3. 2. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Rozumná snaha ministerstva školství zjednodušit pedagogům rozšiřování kvalifikace má svá slabá místa

Praha 3. února 2012 – Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících umožňuje, aby speciální pedagogové získali odbornou kvalifikaci kromě běžného studia i formou kurzu v rozsahu 250 hodin. To by znamenalo vznik dvou velmi různých kvalifikačních úrovní speciálních pedagogů. Doplatí na to děti, které podporu speciálních pedagogů potřebují.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) upozorňuje na fakt, že novela zákona, který je v současnosti projednáván v poslanecké sněmovně, oproti stávající právní úpravě umožňuje, aby aprobaci speciálního pedagoga bylo možné získat absolvováním jednoročního kurzu celoživotního vzdělávání. Doposud zákon připouštěl pouze vysokoškolské studium v oblasti speciální pedagogiky.

Je třeba si položit otázku, jakých odborných kvalit bude dosahovat např. logoped, který získá aprobaci absolvováním dvouměsíčního kurzu, a zda je žádoucí, aby byly nároky na odbornou připravenost uvedených specialistů takto dramaticky sníženy.

Proto ČOSIV navrhuje zachovat stávající právní úpravu, nebo navýšit počet vyučovacích hodin v programu celoživotního vzdělávání zaměřeném na speciální pedagogiku na minimálně 650 hodin.

 

Lenka Felcmanová, členka ČOSIV, řekla: „Snaha ministerstva školství umožnit učitelům rozšiřovat si kvalifikaci pomocí krátkodobých kurzů je určitě rozumná. I v případě speciální pedagogiky by bylo užitečné, aby co nejvíce učitelů absolvovalo onen krátký kurz, který jim umožní lépe pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Není ale rozumné takové vzdělání stavět kvalifikačně na roveň magisterskému studiu speciální pedagogiky. Zvlášť v oblasti diagnostiky a intervence je nutné, aby šlo o pedagogy s univerzitním stupněm vzdělání.“

Kontakty:

Mgr. Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
e-mail: L.e.felcmanova@seznam.cz, mobil: 777 612 257

 

 

Poznámky pro editory:

  • Znění zákona naleznete v příloze tiskové zprávy.

  • Celé stanovisko ČOSIV naleznete v příloze tiskové zprávy.

  • ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání) je nezisková organizace sdružující speciální pedagogy a další odborníky prosazující koncept inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se především na podporu vytváření systémových podmínek pro rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články