Představujeme iniciativu Vzdělávání přede-vším

Olga Žáková (EDUin) představuje v krátkém shrnutí iniciativu Vzdělávání přede-vším, která spojuje organizace z oblasti vzdělávání dlouhodobě usilující o změnu vzdělávacího systému v ČR. Vznik iniciativy doprovází expertní materiál, který představuje její základní východiska, strategické priority a návrhy řešení.

Jak vznikla v posledních měsících iniciativa Vzdělávání přede-vším? Ze společné potřeby, dlouhodobé debaty a hlavně intenzivní snahy více organizací změnit situaci v českém vzdělávání. Bereme si za cíl přimět politické strany akceptovat priority vzdělávací politiky, na kterých je mezi zástupci organizací konsensus. Jde záměrně o cíle, které je možné ovlivnit v rámci čtyřletého volebního období.

Tyto priority shrnuje dokument, jehož aktuální verze je k dispozici zde. Jde o dokument, který používáme při schůzkách se zástupci politických stran před parlamentními volbami, aby bylo nad čím diskutovat. Snažíme se obrátit pozornost politických stran ke vzdělávání a usilujeme o to, aby se tato témata nevytratila zejména po volbách, kdy se láme chleba při koaličních jednáních.

Jsme lidé, kteří pevně věří, že vzdělání je základní hodnotou společnosti, proto usilujeme o zachování zdravých principů v našem školství a zároveň o účinné změny ve stávajícím systému: jsme iniciativa Vzdělávání přede-vším. Jsme připraveni napomoci systémovým změnám svojí odbornou expertízou. Je to i naše věc. Výčet organizací není konečný. Hledáme další partnery, se kterými se shodujeme na potřebných změnách.

Aliance pro otevřené vzdělávání, Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), Asociace malých inovativních škol (MIŠ), Centrum občanského vzdělávání (COV), Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Česká středoškolská unie, Člověk v tísni, EDUin, Liga lidských práv, Nadace OSF, NaZemi, Otevřeno, Pavučina – síť středisek ekologické výchovy, Skutečně zdravá škola, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step ČR.

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

4 komentářů k "Představujeme iniciativu Vzdělávání přede-vším"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších