Josef Dobeš: Nechci kastování studentů

16. 11. 2011
EDUin

Publikujeme sloupek ministra školství, kterým uzavřel týdenní názorový obrat ve věci selekčních testů v pátém a devátém ročníku. Ve stejných novinách o týden dřív (9. listopadu) odpověděl na otázku, co si myslí o návrhu Václava Klause mladšího využít testování k roztřídění dětí na studenty a dělníky: „Pánbůh zaplať za tenhle postoj. Kdo neudělá standard v pětce, tak je přirozené a jasné, že by neměl být přijat na víceleté gymnázium.“ Nyní vyzývá k diskusi, k čemu by vlastně mělo ono plošné testování sloužit. Texty upozorňující na slabá místa tohoto návrhu najdete ZDEZDE, otázky do diskuse ZDE.

 

Rád bych prohlásil, že neplánuji české děti kastovat, škatulkovat ani násilím rozdělovat na budoucí studenty a učně, jak se objevilo v médiích. Jako bývalý psycholog si něco takového neumím ani nechci představit. Otevřeli jsme pouze diskusi, jejíž podstata zní – mají se žáci, kteří nezvládnou minimální učivo, hlásit na střední školu s maturitou? Rád bych slyšel vyjádření odborníků, učitelů i celé veřejnosti.

V prosinci spouštíme pilotní projekt testování v 5. a 9. ročnících. V následujících dvou letech nás čekají dvě celoplošné generálky, které mají za úkol systém vyladit. Po celou dobu tedy můžeme přemýšlet, jak získaná data co nejlépe využít. Primárně budou výsledky testů sloužit jako pomoc a zpětná vazba pro školy, žáky a jejich rodiče, určitě ne ke zveřejňování žebříčků.

Testování v 5. a 9. ročnících vychází ze standardů, na kterých pracoval tým asi sedmdesáti odborníků a učitelů z praxe. Standardy vznikly pro minimální úroveň, která odpovídá znalostem a schopnostem žáka „čtyřkaře“. Návrh, aby dítě, které takové učivo nezvládne, nešlo studovat na střední školu s maturitou, má tedy určitě opodstatnění. Samozřejmě bychom v takovém případě museli zohlednit psychologické prvky žáka a jeho momentální situaci. Stres z nemoci nebo dění v rodině mohou takovou zásadní zkoušku negativně ovlivnit. Pojďme proto otevřít další téma – umožníme žákům opakovat testy?

Nejde mi o to naplnit prázdné učňovské obory, jak opět tvrdí média. Cílem této myšlenky a diskuse je najít nejlepší řešení pro samotného žáka. Pokud dobře nezvládá učivo základní školy, může ho tento handicap provázet dál a vrcholit u státní maturity. Měli bychom hledat cesty, jak tomu předejít, a zajistit dětem tu nejlepší budoucnost. Říkám proto ještě jednou: pojďme diskutovat.

 

Josef Dobeš

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články