Maturitní písemka je špinavý faul na studenty

5. 6. 2012
EDUin

Publikujeme komentář z Mladé fronty Dnes, který vysvětluje zapeklitou situaci s hodnocením maturitních písemek a za hlavního viníka zmatků označuje Cermat. Jeho pracovníci nastavili systém zpětných vazeb tak, že znemožňuje studentům, jejichž písemka byla shledána nedostatečnou, rychle a jasně zjistit, co jejich textu anonymní hodnotitel přesně vytýká. Na konci článku najdete drobnou textovou změnu oproti tištěné verzi a omluvu hodnotitelům písemných prací.

 

Od druhého ročníku státních maturit si její zastánci i odpůrci slibovali stabilizaci, větší profesionalitu a předvídatelnost, celkové uklidnění poměrů. Realita? Další chybné úlohy, odhalení, že testy ve skutečnosti nikdo jako celek nevyzkoušel, takže těžší matematický test se nedal ve vyměřeném čase téměř zvládnout. Další demotivace už tak velmi rezervovaných studentů k tomu, aby si vybrali i příští rok těžší maturitní úroveň. A především neochota CERMATu chyby reflektovat a diskutovat o nich.

Poslední dějství začalo minulý týden chaosem okolo opravování maturitních slohů z češtiny a cizích jazyků. Je to nejostudnější část celé letošní zkoušky. CERMAT nastražil bezvýchodnou a právně neobhajitelnou past na studenty a jejich rodiče.

 

Hodnocení z centra

Letos poprvé neopravovali maturitní slohy učitelé na školách. CERMAT vyškolil osm set hodnotitelů. Každá škola písemky žáků naskenovala a poslala je do centra. To je rozdělilo hodnotitelům, na jednoho vycházely necelé dvě stovky prací. Škola pak dostala po měsíci zpět protokol, kde je například u písemky z češtiny hodnocení rozděleno na šest podkategorií, v každé lze získat pět bodů, nejvíce tedy třicet.

Jako hlavní problém se ukazuje, že fyzicky neexistuje „opravená písemka“, tedy list papíru s textem, opravenými místy a připsaným hodnocením. Prostě proto, že většina hodnotitelů si text jen přečetla a vyplnila protokol. Nedá se tedy zpětně dohledat, co bodovým hodnocením přesně mysleli a co konkrétně písemné práci vytýkali.

Pokud je tedy student nespokojený s hodnocením, má k dispozici jen onen protokol, kde je třeba v položce Koheze textu nebo Rozsah mluvnických prostředků připsána trojka, ale nedozví se, co přesně je mu vytýkáno. Některé školy navíc odmítají studentům vydat i neopravenou písemku ze svého archivu. Údaje z protokolu s názvem Záznam o hodnocení písemné práce si mohou jen poníženě opsat z obrazovky počítače ve školní kanceláři. Protokol sice obsahuje i rubriku Komentář, ale ta je obvykle prázdná, nebo obsahuje například tyto zápisy, cituji: „aaa, N, OK, Squěle, Banální, V textu se vyskytují četné chyby v mluvnic. a lexikál. pros.“

 

Rozhodnutí je nepřezkoumatelné

A teď si představte, že na základě takového hodnocení, často bez původní písemky v ruce, máte podat do osmi dnů kvalifikované odvolání. Poslední týden na telefon EDUinu volají studenti, kteří mají ve všech ostatních položkách maturity včetně didaktických testů vynikající výsledky, ale přišlo jim vyrozumění, že písemku hodnotitel shledal nezpůsobilou. Proč, to obvykle neví a ani se to nedozví. S hodnotitelem se nijak spojit nelze. Neodmaturovali a u zkoušek na vysokou je čeká zásadní problém. Pokud se odvolají, rozhodne pracovník krajského úřadu, který bude mít k dispozici ty samé podklady a logicky nulovou kvalifikaci k posuzování textů. Rozhodnutí tedy bude čistě formální, velmi pravděpodobně v jejich neprospěch. Past, z níž se nedá uniknout. Aby bylo jasno, nepolemizuji s podstatou hodnocení, ale s faktem, že je nepřezkoumatelné. To jasně odporuje zákonu.

O budoucí podobě maturity můžeme dál diskutovat. Ale je třeba znemožnit CERMATu , který z fušerství a neznalosti fauluje studenty, aby dál škodil. O tom snad už žádná pochybnost není.

 

P.S. Ona tučně označená věta v původním textu zněla: Ale je třeba znemožnit těm, kteří z fušerství a neznalosti faulují studenty, aby dál škodili. To v kontextu celého článku může působit jako výtka hodnotitelům písemných prací. Tak to nebylo míněno, výtka směřuje jednoznačně k CERMATu. Hodnotitelům a hodnotitelkám, kteří si ji vztáhli na sebe, se omlouvám a jedné z nich, která mě na chybu upozornila, tímto děkuji.
 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články