MŠMT: Téměř 400 milionů pro pedagogické fakulty veřejných vysokých škol

ilustrační foto by US Department of Education (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme krátkou zprávu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informující o stavu výzvy OPVVV určené pro pedagogické fakulty veřejných vysokých škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo dne 31. května 2017 výzvu Pregraduální vzdělávání, určenou pro pedagogické fakulty veřejných vysokých škol. Zaevidováno bylo 9 projektů za více než 397 milionů korun, tedy téměř za veškeré finanční prostředky alokované ve výzvě.

Výzva podporuje koncepční proměny přípravného vzdělávání a zaměřuje se rovněž na využívání digitálních technologií při přípravě, realizaci a hodnocení průběhu i výsledků vzdělávání. Projekty, které budou podpořeny z této výzvy, přispějí ke kvalitnější přípravě budoucích učitelů i rozvoji kompetencí vysokoškolských pedagogů, kteří je vzdělávají. Důraz se klade na praktickou přípravu budoucích učitelů, která zahrnuje například studentské pedagogické praxe, rozvoj mentorských dovedností vysokoškolských učitelů nebo propojování fakultních škol. Díky projektům dojde ke zvýšení kvality práce vysokoškolských učitelů a rozvoji osobnostně-sociálních kompetencí budoucích učitelů v kontextu inkluze. Umožněna je také příprava inovativních vzdělávacích materiálů a kurzů a podporu mají i centra didaktických inovací nebo výzkumné aktivity v oblasti pregraduálního vzdělávání. „Důležitou cílovou skupinou této výzvy jsou budoucí učitelé a jejich vysokoškolští pedagogové. Těší nás, že projekty podalo všech 9 oprávněných veřejných vysokých škol s pedagogickými fakultami, uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Žádosti o podporu v číslech

Výzva s alokací 400 milionů korun byla zveřejněna dne 25. října 2016. Žádosti o podporu v termínu od 16. listopadu 2016 do 31. května 2017 podali všichni oprávnění žadatelé, a to Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci a Západočeská univerzita v Plzni. Požadované finanční prostředky téměř naplňují stanovenou alokaci výzvy.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments