Cermat: Reakce na výzvu iniciativy Maturitní data – odtajněno

ilustrační foto by University of the Fraser Valley (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme reakci Jiřího Zíky, ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, na výzvu iniciativy Maturitní data – odtajněno, ta se ohradila proti nespravedlivosti státních maturit (ZDE). Původní text najdete na stránkách Cermat (ZDE).

Ve svých vyjádřeních jsem se ohradil proti tvrzení iniciativy, že státní maturita (myšleno společná část maturitní zkoušky) porušuje zákon. Pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) je při přípravě zkoušek maturitní zkoušky závazný zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Ten v odstavci 1 § 78a jasně stanoví „Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „katalog“) pro příslušný zkušební předmět. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 24 (dnes již 48) měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Katalogy požadavků schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rozsáhlém připomínkovém řízení. Na soulad katalogů s RVP dbá Národní ústav vzdělávání.

V katalogu požadavků zkoušky z matematiky je v tematickém okruhu 4. – Funkce v části 4.4 – Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice uveden požadavek na konkrétní vědomosti a dovednosti žáků: „Žák dovede určit logaritmickou funkci, stanovit definiční obor a obor hodnot, sestrojit graf, užít definici logaritmické funkce; užít logaritmu, věty o logaritmech, řešit jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice, užít logaritmování při řešení exponenciální rovnice; atd.“. V katalogu požadavků českého jazyka a literatury je v části A – Očekávané vědomosti a dovednosti v kapitole 1 – Didaktický test v článku 1.1 uvedeno „Žák ovládá pravidla českého pravopisu“.

Všechny úlohy didaktických testů jsou v souladu s katalogy. Z pohledu CZVV není tedy žádný důvod zpochybňovat soulad společné části maturity se zákonem.

Jiří Zíka
ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělává

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments