ČT24: Čím starší žáci, tím horší výsledky. Jsou řešením pouze finance?

1. 7. 2014
EDUin
Bez-nazvu-24

Upozorňujeme na debatu v pořadu Otázky Václava Moravce, kterou pod názvem Co pomůže českému školství odvysílala Česká televize v neděli 29.6. Zúčastnil se jí ministr školství Marcel Chládek, Anna Putnová, poslankyně za TOP09 a místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí. Výchozím bodem byly výsledky žáků a kvalita ve vzdělávání, diskuse se však točila téměř výhradně kolem financování. Došlo i na problém tzv. řetězení smluv. Nejbouřlivější spor nastal ohledně zavedení kariérního řádu. Navýšení financí ve školství se podrobněji věnuje příspěvek ČT (ZDE), článek o návrzích ministra Chládka na omezení možnosti získat maturitu si přečtěte ZDE, otázce různých úrovní maturit se věnuje článek ZDE.

Bez-názvu-3

Záznam si pusťte ZDE, od 28:40

Shrnutí hlavních bodů diskuse:

  • Různá šetření (TALIS, šetření ČŠI ve 4. a 8. třídách) ukazují, že výsledky žáků se s vyšším stupněm školy zhoršují. U maturit letos propadlo nejvíce studentů od roku 2011, studenti nedokážou řešit otevřené úlohy, chybí jim invence.
  • Podle Jana Kordy je příčinou ztráta motivace dětí, způsob vzdělávání a obsah učiva. Děti se potřebují učit věci použitelné pro život. Je třeba mapovat jejich pokroky a definovat si, co je kvalita ve vzdělávání.
  • Ministr Chládek souhlasí, že učitelé neumějí motivovat žáky. To, o čem se domnívají, že žáky motivuje, je něco jiného, než co by uvítali žáci. Zdůrazňuje důležitost oddělení financování základního a středního školství, které připravuje. Školy nebudou financovány podle počtu žáků.
  • Podle Anny Putnové by bylo dobré vrátit se k návrhu financování, který připravila Nečasova vláda.
  • Jan Korda vidí hlavní problém nikoli ve způsobu financování, ale v celkovém objemu peněz, které do školství plynou. Kvalitní učitelé odcházejí kvůli malému platu.
  • Marcel Chládek plánuje navýšení financí na platy, na jednoho učitele by se jednalo o 750 Kč měsíčně. Dále hodlá navrhnout změnu zákona, aby nedocházelo k tzv. řetězení smluv, kdy učitelé uzavírají novou smlouvu se začátkem školního roku a o prázdninách jsou na úřadu práce nebo pracují brigádně.
  • Anna Putnová poukazuje na potřebnost kariérního řádu, který by umožnil odstupňovat odměňování učitelů.
  • Marcel Chládek slibuje jeho zavedení od tohoto školního roku, Jan Korda to nepovažuje za možné ani smysluplné.

Václav Moravec avizoval pokračování debaty ve stejném složení v srpnu, kdy bude moci ministr Chládek představit návrh kariérního řádu.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články