Fokus: Jak ovlivní zapojení rodičů vzdělávání dítěte ve škole?

24. 10. 2014
EDUin
fam_z

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 6. říjen, obsahují například tato témata: šikanu je třeba řešit ve školách systematicky a zároveň je třeba učit děti řešit konflikty; zapojení rodičů má větší vliv na školní hodnocení, než na výsledky ve standardizovaných testech, ukazují odborné články.

 1. Konflikt a šikana není totéž
  Komunitní škola Odyssey ve státě North Carolina se snaží předcházet šikaně s využitím modelu Compassionate Communication (komunikace soucítění) podle M. Rosenberga. Při řešení šikany tu vycházejí ze čtyř základních principů1. Uvědomit si, že šikana a konflikt není totéž – konflikty se vyskytují ve všech skupinách, ale pouze neřešený konflikt může být počátkem šikany – je třeba učit se řešit konflikty. 2. Pro vyřešení konfliktu je potřeba spolu mluvit a snažit se porozumět druhé straně – komunikace musí být založena na empatii a na čtyřech krocích řešení konfliktu podle Rosenberga: zjistit situaci a nesoudit, formulovat své pocity, vysvětlit své potřeby a vyslovit své požadavky. 3. Řešení konfliktů patří do kurikula – v každé třídě je každý týden věnován čas na nácvik kolaborativního řešení problémů a procvičení dovedností pro klidné a efektivní řešení konfliktu. 4. Každodenní problémy vyžadují každodenní řešení – školení proti šikaně jednou za měsíc nebo školní rok nestačí, je třeba, aby se dovednosti komunikace a emocionální gramotnosti kultivovaly v rámci výuky každý den.odkaz 
 2. Cílem argumentace není vítězství, ale poznání, učí se singapurští učitelé
  Pedagogové a výzkumníci A. L. Tan a P. Lee ze singapurského National Institute of Education (NIE) vysvětlují pedagogickou strategii argumentace, kterou používají při výuce budoucích učitelů. Tan a Lee připravují učitele na výuku přírodních věd a uvádějí, že argumentace je základem komunikace a zkoumání v přírodních vědách, pomáhá studentům v logickém myšlení, učí je, že každé tvrzení je třeba podpořit ověřitelnými důkazy. Cílem diskuze s takto podloženými argumenty není vítězství jedné strany, ale nové poznání a pokrok v uvažování pro všechny. Pro výcvik učitelů výzkumníci připraví balíček zdrojů, aby diskuze mohla probíhat do hloubky a studenti neztráceli čas hledáním na internetu. Nácvik argumentačního přístupu vede i k tomu, že budoucí učitelé budou používat zdůvodnění ve své práci, např. při opravě žákovských prací. Jsou vedeni rovněž k přesnému rozlišení vědeckých důkazů od emocí, dojmů a subjektivních názorů při argumentaci. Při nácviku argumentace studenti rozvíjejí i komunikační dovednosti, kritické myšlení, učí se odlišovat podstatné informace od nepodstatných a své poznatky sdílet – dovednosti, které patří mezi tzv. kompetence pro 21. století. Profesoři Tan a Lee věří, že jejich studenti budou vyučovat strategii argumentace a s ní spojené dovednosti ve svých příštích třídách.odkaz 
 3. V čem mohou rodiče ovlivnit vzdělávání svého dítěte ve škole?
  Kanadská vzdělávací asociace (Canadian Education Association) a Simon Fraser University se prezentují řadou článků The Facts on Education, které jsou zaměřeny na vzdělávání. Poslední z nich se zabývá tím, jak zapojení rodičů ovlivní vzdělávání dětí. Zapojení rodičů do vzdělávání lze rozdělit do tří rovin: 1. Zapojení behaviorální, kdy se rodiče účastní aktivit ve škole jako dobrovolníci, účastní se školních akcí. 2. Zapojení kognitivní, kdy rodiče aktivně rozvíjejí děti pomocí knih a návštěv muzeí, divadel a výstav. 3. Zapojení osobní, kdy rodiče s dětmi komunikují o školních záležitostech pozitivním způsobem. Studie ukazují, že vliv zapojení rodičů na učení dětí záleží na typu zapojení, na typu vzdělávacích výsledků a na charakteristice rodiny. Obecně je vliv rodičovského zapojení pozitivní a dále platí následující: 1. zapojení rodičů má větší vliv u žáků na základní škole než u středoškoláků, 2. zapojení rodičů z menšinové populace má větší vliv než zapojení rodičů většiny, 3. zapojení rodičů z nižších sociálně ekonomických skupin má větší vliv než u rodičů s vyšším sociálně ekonomickým statusem, 4. zapojení rodičů má větší vliv na školní hodnocení než na výsledky ve standardizovaných testech, 5. na vzdělávací výsledky žáků má větší vliv osobní zapojení rodičů než jejich behaviorální zapojení, 6. behaviorální zapojení má malý vliv na vzdělávací výsledky, ale pomáhá předcházet problémům s chováním. Jako celkově nejefektivnější způsob podpory vzdělávání dětí se ukazuje osobní zapojení rodičů. odkaz

 4. Co je to měsíc propojeného učení
  Úřad pro vzdělávací technologie (Office of Educational Technology) amerického ministerstva školství pořádá v říjnu již třetí každoroční Měsíc propojených pedagogů (Connected Educator Month – CEM) (o dalších projektech úřadu zaměřených na využití technologií ve vzdělávání viz zde). Vloni se CEM zúčastnilo více než 300 vzdělávacích institucí a prostřednictvím Twitteru bylo zapojeno na 14 miliónů pedagogů. Cílem akce je pomoci pedagogům zdokonalit se ve využívání sociálních médií, pomoci školám zapojit propojené vzdělávání do dalšího vzdělávání učitelů a podpořit sdílení zdrojů a zkušeností (k procesu šíření inovací více zde). Letošní měsíc propojeného učení se zaměřuje na následujících sedm témat: 1. kombinované formy učení (blended learning), 2. kolaborace a posilování připravenosti, 3. různost, inkluzivita a globálně propojené vzdělávání, 4. další vzdělávání a profesionální rozvoj učitelů, 5. průprava vedoucích pracovníků zaměřená na změnu, 6. zapojení studentů, hnutí tvůrců (maker movement), 7. zapojení celé komunity. Akce podporuje online propojení pedagogů a vytváření osobních vzdělávacích sítí (personal learning network – PLN). Podle slov jedné ze spoluorganizátorek nezáleží jen na tom, koho znáte, ale na tom, co zná/ví/umí ten, koho znáte.odkaz 
 5. I učitelé by se měli učit pomocí technologií
  Evropská komise a New Media Consortium zveřejnily poprvé zprávu Horizon Report Europe 2014, podle které patří mezi nejnaléhavější výzvy, kterým dnes evropské školství čelí, nízká úroveň digitálních dovedností žáků škol a potřeba zapojit účinné využívání informačních a komunikačních technologií do vzdělávání učitelů. Česká verze tiskové zprávy je zde. Podrobně o zprávě Horizon Report 2014 pro americké základní a střední školy K-12 zde. odkaz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články