Hledáte formulář na odvolání proti výsledkům maturity?

ilustrační foto. by Anthony Albright (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Nabízíme informace a postup, jak podat žádost o přezkoumání výsledku didaktických testů i písemných prací státních maturit v roce 2015. Všechny potřebné informace najdete také na stránkách www.novamaturita.cz a na straně 23 Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2016. Výsledkový portál žáka, kde můžete získat souhlas se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem, najdete ZDE. Využít můžete také informační dokument MŠMT k žádostem o přezkoumání maturit (ZDE).

Didaktické testy:

  1. Stáhněte si vzor žádosti ZDE.
  2. Vyplňte žlutě vyznačená místa.
  3. Naformulujte vlastní důvody, proč žádáte o přezkoumání vašich výsledků. (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky)
  4. Dopis vlastnoručně podepište.
  5. Odešlete doporučeně na uvedenou adresu (podací lístek pečlivě uschovejte).

Žádost se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které vás vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky. V letošním roce je to nejpozději do 4. června 2016. V žádosti je také možno vyhradit si, že bude doplněna odborným posudkem v období stanoveném pro podávání žádostí. (Pokud jste již žádost odeslali, i tak je možné ji posudkem zpětně doplnit).

Adresa pro podání žádosti:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Písemné práce:

POZOR! Žádost týkající se písemné práce může být obdobná, zasílá se však na místně příslušný krajský úřad (příp. Magistrát hlavního města Prahy). Také v tomto případě je posledním termínem podání 4. června 2016.

Vzor žádosti ke stažení ZDE.

Žádost o přezkum výsledku ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek můžete podat nejpozději do 30. června 2015.

Znění § 82 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.:

Žádost o přezkum výsledku ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek můžete podat nejpozději do 30. června 2015.

Každý, kdo konal

a)           závěrečnou zkoušku,

b)           maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu,

anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad. Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky.

(4) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.

Školský zákon i navazující vyhlášku najdete zde:

http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html

(aktualizováno)

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments