Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč MŠMT selhává v komunikaci s odbornou i laickou veřejností?

Podívejte se na záznam diskuse na Kulatém stole SKAV a EDUin, která se konala 16. 11. a věnovala se tomu, jak by mělo ministerstvo školství komunikovat své záměry. Diskuse se zúčastnili: Bohumil Kartous / EDUin, Jindřich Kitzberger / Duhovka Group, Centrum školského managementu PedF UK, Petr Kulíšek / Národní síť MAS, Klára Laurenčíková / ČOSIV, Petr Pavlík / MŠMT, Ondřej Šteffl / Scio.

Ministerstvo školství není schopno komunikovat své záměry s učiteli, odbornou ani laickou veřejností. Nemá k tomu ani dostatečné prostředky a jeho politika je založena z velké části na nekoncepčnosti, střídání ministrů tento efekt pouze umocňuje. Tak by se daly shrnout závěry z Kulatého stolu SKAV a EDUin, který proběhl ve čtvrtek 16. 11. v Pražském kreativním centru. Petr Kulíšek kritizoval takřka nulový dopad komunikace MŠMT k rodičům. Ondřej Šteffl zdůraznil, že jakákoliv komunikace selhává, pokud vzdělávací politika není „evidence based“, založena na znalosti systému, racionálních argumentech a nesleduje cíl, tedy vzdělávání dětí.

Bob Kartous zdůraznil, že ani dobré záměry nemusí být dobře komunikovány navenek, jako třeba kurikulární reforma v nultých letech. O neschopnosti MŠMT vysvětlit důvody reformy se zmiňuje například Jiří Kuhn s odvoláním na studii Pedagogické fakulty MU. Jako příklad dobře komunikovaného záměru naopak poukázal na přípravu Strategie digitální gramotnosti, která probíhala v duchu transparentnosti a za účasti široké odborné veřejnosti. Jako příklad posunu MŠMT k větší transparentnosti uvedl zveřejňování anonymizovaných dat z maturit, k nimž MŠMT přistoupilo pod tlakem ze strany iniciativy Maturitní data – odtajněno. Jako příklad netransparentnosti v komunikaci byla naopak uvedena reforma rámcových vzdělávacích programů, o jejímž průběhu doposud MŠMT nevydává oficiální informace, která nicméně probíhá a postupně se z ní – neoficiálně – stala polo-veřejná diskuse těch, kdo se informaci dozvěděli a projevili zájem, jak potvrdil Ondřej Šteffl.

Náměstek MŠMT Petr Pavlík háji ministerstvo tím, že ne každý ministr, jichž se v úřadu střídá relativně hodně, je odborně zdatný a schopný připravovat takovou politiku, která dává smysl. Jako výjimku v poslední době uvedl současného ministra Stanislava Štecha. Uvedl dále, že MŠMT má velmi omezené personální možnosti a že tiskový odbor je zahlcen vyřizováním dotazů, tudíž na komunikaci záměrů mu nezbývá čas. Klára Laurenčíková poznamenala, že na komunikaci je možné čerpat prostředky z každého konkrétního velkého projektu, který MŠMT či jím přímo řízené organizace realizují a že je možné to dělat kreativně, se zaměřením na přenos informací k cílové skupině.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
5 years ago

Eduine, proč až teď? Otevřený dopis UPS před dvěma roky vyzýval paní ministryni ke komunikaci. Psala jsem o tom v článcích. A vy jste dnes objevili Ameriku. Spěte dál, dobrou.

Radek Sárközi
Radek Sárközi
5 years ago

Příklad komunikace MŠMT: Ministr školství Štech nedodržel slovo o financování zvýšení tarifních platů

Vedení Pedagogické komory je znepokojeno postupem Ministerstva školství‚ mládeže a tělovýchovy, které snížilo o 1,3 % částku z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“. Nutí tak kraje, aby chybějící finance dorovnaly ze svých rozpočtových rezerv. MŠMT dokonce přímo doporučuje ředitelům škol, aby snižovali zaměstnancům odměny, pokud jim peníze na navýšení tarifní části platů nebudou stačit. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství.

http://www.pedagogicka-komora.cz

Zdenek Sotolar
Zdenek Sotolar
5 years ago

Nejde přece o počet úředníků (brání se úředník), ani o sumu peněz čerpaných z projektů (je typické, kdo s tímto nápadem přichází), jde především o skutečný zájem MŠMT férově komunikovat jak s laickou, tak především s odbornou veřejností.