Mladá fronta Dnes: U maturit byly otázky, které tam nepatří

15. 8. 2016
EDUin
25855242995_ccaacc4d25_z

Publikujeme text Radky Hrdinové, který vyšel 6.8. pod názvem Experti: U maturit byly otázky, které tam nepatří v deníku Mladá fronta DNES. Text se vrací k diskusi kolem maturitních testů a některým kontroverzním úlohám, které letos testy obsahovaly.  K tématu si můžete přečíst tiskové zprávy EDUin: Státní maturita omezuje pluralitu středoškolského vzdělávání. Změňme ji nebo Analýza předkládá důkazy, že maturitní testy opravdu porušily zákon.

V maturitních testech jsou otázky, které tam nemají co dělat – týkají se totiž látky, kterou se studenti vůbec nemuseli učit, tvrdí někteří matematici a češtináři. Ministerstvo školství s tím nesouhlasí – třebaže se proti hodnocení svých zkoušek letos odvolalo rekordní množství neúspěšných maturantů. Rekordně nízký počet jich však se svým odvoláním uspěl.

V testech jsou podle některých odborníků „navíc“ třeba příklady s logaritmickými rovnicemi. V takzvaných rámcových vzdělávacích plánech totiž nejsou. A školy tedy nemají povinnost je vyučovat.

„Vyzvali jsme ředitele Cermatu Jiřího Zíku a ministryni školství Kateřinu Valachovou, aby se vyjádřili k argumentům dokládajícím, že maturitní testy zkoušejí některé znalosti a dovednosti, které školy podle rámcových vzdělávacích programů vyučovat nemusí,“ říká matematik Oldřich Botlík.

Výzva, pod kterou je kromě Oldřicha Botlíka podepsán například češtinář Ondřej Hausenblas, vytýká ministerstvu a Cermatu, že nedodržuje vlastní pravidla. Podle školského zákona totiž může škola studenty testovat jen z toho, co se na ní vyučuje. Obsah učiva pro jednotlivé obory stanovují rámcové vzdělávací programy. Z nich Cermat sestavuje takzvaný katalog požadavků, který určuje, co se v maturitních testech může objevit. Podle Botlíka a jeho kolegů některé rámcové programy neobsahují výpočty logaritmických rovnic a nechtějí po studentech, aby se naučili hledat chyby v cizím textu. Tyto otázky se přitom v maturitních testech objevují pravidelně.

S odvoláním letos uspělo nejméně studentů v krátké historii státní maturity. Přidat body v didaktických testech z matematiky a českého nebo anglického jazyka jich chtělo téměř dva tisíce, uspělo jich patnáct. Neúspěšní maturanti se tak ocitli uprostřed palby dvou znesvářených stran. Výsledky odvolání ukázaly, že ministerstvo školství stojí pevně za Cermatem. „Z patnácti kladně vyřízených žádostí se otázek, na které upozorňoval pan Botlík, tedy například logaritmů nebo v češtině korektur cizího textu, týkaly čtyři,“ říká tisková mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová. Ani v jednom případě však ministerstvo nepřipsalo body navíc na základě jejich argumentace.

Ministerstvo a Cermat to však vidí jinak, katalog podle nich konkretizuje, co je v rámcových vzdělávacích plánech uvedeno v obecné rovině, a maturity jsou proto podle nich v pořádku.

„Od roku 2008 je v katalogu uvedeno, že má žák zvládat jednoduché logaritmické rovnice. Tato dovednost sice není detailně popsána ve všech rámcových vzdělávacích programech, ale ve své podstatě jde o to aplikovat základní znalosti. Žák se učí porovnávat dvě strany rovnosti už na základní škole,“ odmítá výtky Balážová.

Ředitel Cermatu Jiří Zíka jde ještě dál. „Maturitní testy musí v souladu se zákonem ověřovat vědomosti a dovednosti vymezené katalogem. Z tohoto pohledu jsou diskuse o porušení zákona irelevantní,“ říká.

Kdo má pravdu, mohl by rozhodnout správní soud. Na ten by se však musel obrátit některý z maturantů, kteří na ministerstvu školství neuspěli s odvoláním. „Ti jsou ale v časovém presu. Musí řešit, zda se přihlásí na podzimní opravný termín. Ve chvíli, kdy to udělají, si uzavírají cestu k odvolání,“ upozorňuje Tomáš Feřtek z obecně prospěšné společnosti EDUin, která maturantům s podáváním odvolání pomáhá.

Ministerstvo školství je podle něj při posuzování těchto žádostí velmi přísné a stojí v nich plně za Cermatem. Zároveň ministryně školství Kateřina Valachová v polovině července vyhlásila konkurz na místo ředitele Cermatu. „Rozhodla jsem se vyhlásit postupně výběrové řízení v klíčových podřízených organizacích. Cílem je u více uchazečů ověřit různost pohledu na koncepční uchopení svěřených úkolů, které jsou pro školství klíčové,“ zdůvodnila ministryně.

Fakta

Kolik studentů „reklamuje“ maturitu rok/počet žádostí o přezkum/počet kladně vyřízených žádostí

2014 1 789 l 49
2015 1 884 l 24
2016 1 945 l 15

Příklady sporných maturitních otázek

Ve které z následujících možností je pravopisná chyba? A) Ze ztepilého jasanu zbyl pouze vyviklaný pařez. B) Na dovolené jí vždy spílá, že sleduje plytké seriály. C) Na jeho nevyzpytatelné tváři se náhle objevil úlisný úsměv. D) Z výzkumů vyplívá, že i malé děti mají vyvinutý cit pro spravedlnost. 60,6 % maturantů odpovědělo špatně

Najděte epizeuxis. Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon Čí ruce ho rozhoupaly Francie sladká hrdý Albion a my jsme je milovali (Epizeuxis je básnická figura založená na opakování stejného slova v jednom verši. Maturanti dostali na výběr šest různých textů.) 65,8 % odpovědělo špatně

55 % úlohu nevyřešilo

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články