Mladá fronta Dnes: Zbytečně tajená maturitní data

8. 5. 2016
EDUin
9911370254_a5b2025abf_z

Publikujeme text Oldřicha Botlíka, který vyšel 3.5. v deníku Mladá fronta Dnes pod názvem Zbytečně tajená maturitní data. Oldřich Botlík se v něm obrací na současné maturanty a vysvětluje, proč je důležité odtajnit maturitní data. O iniciativě Maturitní data – odtajněno si můžete víc přečíst ZDE.

Ministryně školství Kateřina Valachová včera odstartovala státní maturity. Už šestý ročník. Přesto některé dětské nemoci pořád přetrvávají – nejednoznačné odpovědi na otázky
a nedostatek informací o výsledcích testů.

Oldřich Botlík
iniciativa Maturitní data – odtajněno

Milí maturanti, chci vám poradit, co dělat, když vám bude hrozit, že se kvůli chybné úloze v maturitním testu nedostanete na vytouženou vysokou školu nebo že budete muset psát na podzim nějaký test znovu.

A nemyslete si, že vám se to stát nemůže. Pravidelně řešívám s maturanty problém, jak reagovat na chybu v zadání či řešení maturitních testů. Osobně i na webu. A nejde jen o takové, kteří by jinak složili zkoušku s odřenými zády. Zažil jsem i maturanty, kteří již byli přijati hned na několik anglických univerzit, ale potřebovali vyznamenání. A chyba v testu z matematiky, kterou Cermat, jenž testy připravuje, nepřiznal, jim to překazila.

Chyby děláme všichni. Důležité je postavit se k nim čelem. Ministerstvo školství a Cermat však často dávají přednost zatloukání, přestože může jít o další životní osud mladých lidí. I o ten váš.

Není-li však nakonec vyhnutí, couvnou. Například jeden maturitní test z angličtiny už obsahoval hned několik posuzovaných vět, jež byly podle Cermatu současně pravdivé i nepravdivé.

Ředitel Cermatu se rád zaštiťuje verdiktem komisí, které mají potvrdit, že je všechno v pořádku. Jenomže tyto komise například několikrát po sobě odsouhlasily soulad testu z matematiky s katalogem požadavků, ačkoli v testu nebyl zastoupen jeden povinný tematický okruh. Popírání chyb poškozuje důvěryhodnost členů těchto komisí i státní maturity jako takové.

Zásah soudu

Vaši předchůdci si už leccos vynutili. Dnes pokládáte za samozřejmé, že znění testů najdete za pár dní po testování na internetu. Organizátoři však zkoušeli utajit dokonce i to. Zjevně chtěli ztížit či znemožnit maturantům obranu včetně té soudní. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu však vydal v roce 2014 sjednocující usnesení, podle něhož se maturant může domáhat soudního přezkoumání rozhodnutí ministerstva školství o svém výsledku v testu. Soud je povinen přezkoumat rozhodnutí v rozsahu uplatněných žalobních bodů, a to včetně námitek proti složení testu a proti věcné správnosti hodnocení testových úloh.

Obranu znesnadňuje právě nedostatek informací. Od ministerstva školství se o výsledcích maturitního testování každoročně dozvídáme jen několik banalit. Kolik bylo maturantů, že v testu z matematiky neuspěl zhruba každý čtvrtý, zatímco češtinu snad umějí mnohem lépe. Gymnazisté mají nejlepší výsledky ze všech. Většina testových úloh prý byla bez závad a někde se možná trochu podvádělo.

Je to přibližně totéž, jako kdyby nám ministerstvo dopravy jednou ročně sdělovalo, kolik tun a lidí a na jakou vzdálenost bylo přepraveno po kolejích a kolik po silnicích, kolik spojů nemělo zpoždění a jakou celkovou škodu způsobily dopravní nehody. Určitě jde o zajímavé údaje. Člověku, který se chystá cestovat třeba z Chebu do Kardašovy Řečice, ale moc nepomůžou. Taky by vám připadalo absurdní, kdyby musel písemně žádat o informaci, kdy mu to ráno z Chebu jede a kde má přestoupit? Podle zákona o svobodném přístupu k informacím patnáct dní před cestou.

Chtěl jsem loni zjistit souhrnné výsledky jedné maturitní testové úlohy. Ve školství to zatím jinak než podle zákona o informacích nejde. Výsledky mi poskytli až po třech odvoláních. Získaná čísla jsem navíc musel ještě dvakrát reklamovat a ta správná jsem dostal přesně za 240 dní od podání žádosti. Žadatel by za tu dobu do Kardašovy Řečice doskákal po jedné noze i s kufrem.

Čísla se týkala úlohy o tělese, které podle zadání mělo mít tvar rotačního kužele. Loni se vedly spory o to, zda to těleso má dno, nebo nemá. Rotační kužel dno má, takže těleso by je mělo mít taky. Tělesem však byla papírová karnevalová čepička a podle Cermatu každý ví, že to je kornout bez dna. Zadání uvádělo, že při výrobě čepičky byly okraje papíru přiloženy k sobě bez překrývání a slepeny lepicí páskou. Jenomže páska je ohebnější než papír, a tak v místě slepení vznikne hrana, kterou rotační kužel určitě nemá. Vlepením kruhového dna, což je v souladu se zadáním, by se to dalo zachránit, avšak Cermat uznával jen řešení bez dna.

Navzdory tomu, že autor této argumentace Jiří Zlatuška, univerzitní profesor a předseda školského výboru Poslanecké sněmovny, kvůli tomu interpeloval tehdejšího ministra školství.

Kdyby maturanti věděli, že – jak jsem se nakonec dozvěděl – 5 732 z nich uvedlo řešení včetně dna, dodalo by jim to chuť bránit se, třeba i společně. A kvůli tomu jsou maturitní výsledky utajovány. Současně jde ovšem o zásadní důvod, proč utajovány být nemají.

Myslím si dokonce, milí maturanti, že máte stejně jako já požadovat zveřejnění anonymizovaných prvotních maturitních dat. To jsou tytéž záznamy, z nichž Cermat počítá individuální výsledky maturantů, ovšem zbavené osobních údajů. Anonymizace prvotních maturitních dat trvá nejvýš pár minut a náklady na ni jsou zanedbatelné. Zveřejnění na internetu nic nestojí a nemůže nikomu uškodit. Data byla pořízena za prostředky státního rozpočtu, tedy za peníze nás všech. V otevřené informační společnosti to jako argument pro zveřejnění musí stačit. Ať si v nich každý hledá, co ho zajímá! Od toho data přece jsou.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články