Rozhovor: Ředitel a kouč respektuje ostatní

6. 11. 2014
EDUin
KORESK_2

Přinášíme rozhovor s Bedřiškou Žufanovou, spolurealizátorkou projektu Koučování ředitelů škol (ZDE). Ukazuje zejména, jak lze koučinku využít k rozvoji ředitelů škol a že to zdaleka není jen otázka pracovního rozvoje, nýbrž i osobnostního přínosu. Rozhovor s koučem Jiřím Šmejkalem, který je garantem projektu Koučink Akademie, si přečtěte ZDE.

Možnost sdílet své starosti a témata na individuálním koučinku s koučem. Dalšími pozitivy je „nakopnutí“ k další práci, nalezení způsobu, jak pokládat otázky, aby posílily myšlení druhých, větší respekt vůči druhým (učitelům, rodičům a žákům) ve smyslu pochopení potřeb, rolí a emocí. Velké plus je tvorba koncepce rozvoje školy, naprostá většina se tomuto tématu věnovala a koncepce se tím stala živým materiálem.“ Tak shrnuje Bedřiška Žufanová přínosy koučinku pro ředitele škol.

Proč vlastně projekt vznikl a v jaké fázi se nachází?

Vznikl z potřeby přenést funkční metodu koučinku ze soukromého sektoru do škol tak, aby ředitelé škol měli možnost pracovat na svém osobním i manažerském rozvoji a dostali tak dostatečný prostor a oporu v roli, ve které se většinou cítí velmi osamocení. V dubnu jsme ukončili první etapu, kterou prošlo 40 ředitelů a ředitelek škol. Do listopadu 2014 trvá druhá etapa, kterou projde dalších 40 účastníků. V listopadu se bude konat závěrečná konference projektu.

Jak projekt probíhá?

Projekt má dvě základní části. V první probíhá 7 akreditovaných vzdělávacích programů, kde se ředitelé učí osvojit si koučování jako možnost vedení školy. Velká část času jednotlivých seminářů je věnována tréninku a prožitku. Věnujeme se tématům jako motivace, emoční inteligence, práce se stresem, sebeřízení v čase, strategie plánování a hodnoty, které slouží jako půda pro koučovací přístup ve školství. Zároveň na seminářích ředitelé sdílí společné zkušenosti napříč stupni škol – MŠ, ZŠ a SŠ. Na závěr účastníci vytvářejí koncepci rozvoje školy, která neslouží jen k případnému konkurzu, má ambici být aktivní koncepcí, kterou žije celá škola.

Druhou část tvoří 14 hodin individuálního koučování pro každého ředitele, kdy se jednotlivci scházejí se svým koučem a řeší aktuální záležitosti ze školy i soukromí, ale v návaznosti na jednotlivé vzdělávací moduly. Zde ředitelé dostávají individuální oporu v podobě kouče, který se stává jejich průvodcem na cestě k řešení.

Kdo jsou koučové, kteří ředitele vedou?

Tým je sestaven z profesionálních kouček, které mají různé zkušenosti z oblasti byznysu, vedení kulturní neziskové organizace, terapie a školství. Spoluprací a sdílením osobních zkušeností a znalostí se týmu podařilo vytvořit vzdělávací programy a upravit metody skupinového koučování pro školské prostředí.

Jaké „zlozvyky“ nebo handicapy ředitelé nejčastěji projevují?

Zlozvyky a handicapy jsou samozřejmě velmi individuální, nicméně si myslíme, že důležité je věnovat prostor pro podporu sebevědomí, práci se strachem a samotnému principu koučování, kdy ředitel nahradí tlak na své podřízené rozvojem. V komunikaci často zapomínáme na kontext, ať už popsat svůj kontext s čím přicházím, tak snahou pochopit a respektovat kontext toho druhého. Takové dovednosti posouvají komunikaci a můžou vytvářet atmosféru důvěry. Důležitá je i schopnost delegovat úkoly a nechat lidi samostatně pracovat, někdy máme tendenci se ve vedoucí roli plně zahltit.

Zjišťovali jste názory účastníků? Co bylo největším přínosem pro ředitele?

Zpětná vazba od účastníků je nedílnou součástí programů. Z individuálních evaluačních šetření a evaluačních dotazníků lze vybrat jako nejčastější přínosy: Možnost sdílet své starosti a témata na individuálním koučinku s koučem. Dalšími pozitivy je „nakopnutí“ k další práci, nalezení způsobu, jak pokládat otázky, aby posílily myšlení druhých, větší respekt vůči druhým (učitelům, rodičům a žákům) ve smyslu pochopení potřeb, rolí a emocí. Velké plus je tvorba koncepce rozvoje školy, naprostá většina se tomuto tématu věnovala a koncepce se tím stala živým materiálem.

Vidíte i nějaký vedlejší efekt?

Celý projekt měl vliv i na osobní život účastníků, uvědomění si všech rolí, rozvržení času. V některých situacích ředitelé koučují sami sebe nebo si jen v hlavě položí otázku: „Co opravdu potřebuji? Co můžu udělat, co ještě, kdy…“

Takže to podle vašich zkušeností funguje?

Ředitelé popsali, že díky přístupu na semináři a individuálnímu koučinku objevili nové zdroje svých schopností a získali novou chuť pokračovat. Všichni pocítili posílení sebedůvěry, jak v pracovní tak soukromé oblasti. Díky tomu se cítí samostatnější a zároveň odpovědnější ve vztahu k dělbě povinností.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články