Seznam Zprávy: Jak kvalitní jsou školy ve vašem okrese? ČŠI zveřejnila data

13. 5. 2022
EDUin
Screenshot_4

V květnu 2022 vydala Česká školní inspekce studii s názvem České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků předškolního, základního a středního vzdělávání, která se zabývá nejdůležitějšími charakteristikami české vzdělávací soustavy na úrovni okresů v kontextu dat České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a dalších veřejných institucí. Vedle toho ČŠI spustila web vzdelavanivdatech.cz, kde nabízí elektronické vizualizace. Data a jejich vizualizace budou průběžně doplňovány o další relevantní a důležité ukazatele. Text Josefa Mačího (Seznam Zprávy) přináší základní shrnutí toho, co vše lze z publikovaných dat vyčíst.

To, zda bude dítě ve škole úspěšné, neovlivní jen jeho píle nebo snaha, ale ve velké míře místo, kde chodí do školy. Výsledky žáků, ale i kvalita výuky se totiž v jednotlivých regionech Česka velmi liší.

Nejlepší základní školy najdeme spíše v moravských okresech, především v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Daří se ale třeba i okresům Liberec nebo Rokycany.

Naopak paradoxně špatně dopadla Praha. V nejbohatším regionu Česka inspektoři obvykle tak dobré školy nenašli.

Unikátní data podle okresů dala poprvé dohromady Česká školní inspekce. Vychází z inspekční činnosti za období školních let 2017/2018 až po leden školního roku 2020/2021.

Každá škola je během kontrol hodnocena v šesti oblastech na čtyřbodové škále: výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující. Hodnoty na úrovni okresů pak ukazují, jaký podíl škol dostal od inspektorů dvě nejhorší známky.

Seznam situací, podle kterých inspektoři školy hodnotili

  • Téměř všichni žáci pracovali po většinu hodiny se zájmem.
  • Hodina měla spád, byla dobře organizačně promyšlena a realizována.
  • Alespoň někteří žáci zhodnotili s učitelem proběhlou hodinu (s ohledem na obsah a cíl hodiny).
  • Ve vyučovací hodině se účelně střídaly odlišné metody výuky.
  • Žáci samostatně „objevovali“ nové poznatky, případně při formulování nových poznatků využívali již nabytých znalostí, zkušeností.
  • Učitel poskytoval alespoň některým žákům zpětnou vazbu využitelnou k jejich dalšímu učení.
  • Ve vyučovací hodině byly cíleně zařazeny aktivity posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí žáků.
  • I žáci se slabšími znalostmi zažili při hodině úspěch.
  • Ve vztahu k učiteli a mezi žáky panovala v průběhu hodiny příjemná atmosféra.

„Průměr hodnocení nám zhruba ukáže, jak jsou školy hodnoceny napříč oblastmi kritérií v daném okrese,“ vysvětluje v analýze Česká školní inspekce. Data jsou součástí studie České školství v mapách, kterou je možné dohledat také v interaktivní podobě na stránkách vzdelavanivdatech.cz.

Jedním z dílčích hledisek kvalitní školy je způsob, jakým ji samo její vedení řídí. Tedy, jestli rozvíjí úroveň výuky tak, aby mohl uspět každý žák.

Školy, kterým se v tomto ohledu nedaří, našli inspektoři častěji v okresech Karlovarského kraje, části Středočeského kraje a také v okresech Rychnov nad Kněžnou, Prostějov, Děčín nebo Náchod.

V těchto okresech minimálně každá druhá škola obdržela dvě nejhorší hodnocení, tedy „nevyhovující“ nebo „vyžadující zlepšení“.

ZDROJ:  vzdelavanivdatech.cz

 

Inspektoři hodnotí, jestli ředitel a jeho zástupci systematicky hodnotí pedagogy, plánují s nimi jejich další profesní vzdělávání nebo podporují začínající učitele.

Opět se to nevede v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji, ale také okresech Bruntál, České Budějovice, Chrudim nebo v hlavním městě. Proto se tak pedagogové v těchto regionech nemusí umět vyrovnat s problémy některých žáků. V okresech Jičín nebo Kolín například s vyšším podílem neprospívajících žáků.

Důležitým hlediskem úspěšné školy je také schopnost učitelů a další pracovníků poskytnout podporu všem žáků, kteří ji potřebují. Týká se to především dětí s podpůrnými opatřeními nebo speciálně vzdělávacími potřebami. Nedaří se to zejména školám v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji, ale také v Praze, kde má s podporou rovných příležitostí problémy 38 procent škol.

Z celkového hodnocení České školní inspekce podle regionů se tak ukazuje, že výsledky škol jsou horší v místech, na která dopadají také sociální a ekonomické problémy, jako je vyšší nezaměstnanost nebo míra exekucí. Vysvětlení je to ale jen částečné, protože se rovněž nedaří také školám v Praze nebo okresech Středočeského kraje. Tam může být na vině nedostatečný počet vystudovaných pedagogů.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články