Zveřejnění testů: několik faktů k veřejnému zájmu

19. 4. 2017
EDUin
23674680125_d27099cd77_z

Publikujeme reakci Oldřicha Botlíka (Maturitní data – odtajněno) na stanovisko CERMAT ke zveřejnění zadání testů z prvního kola jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Stanovisko CERMAT si můžete přečíst ZDE, tiskové zprávy EDUin k tématu najdete ZDE a ZDE.

Byl bych velmi nerad, kdyby zapadl ten jediný důvod, proč iniciativa Maturitní data – odtajněno zveřejnila zadání použitých přijímacích testů na čtyřleté střední školy.

Naše základní a střední školství dlouhodobě poškozuje žáky z méně podnětného prostředí, ať už je jeho charakter důsledkem nižšího vzdělání rodičů či jejich horší sociální situace. Poškozuje děti především povahou převládající výuky. Oba zveřejněné testy to bohužel potvrzují, a pokud se pojetí přijímacích testů nezmění, začnou do nevhodně pojímané výuky tlačit i ty učitele, kteří při práci využívají vhodnější postupy. Letos se k těmto neblahým vlivům přidala i sama organizace jednotných přijímacích zkoušek.

Rád se s Cermatem shoduji v tom, že klíčová pro výluku testových zadání z ochrany je právě otázka veřejného zájmu. Pokud veřejný zájem existuje, nemůže Cermat nijak ovlivnit osud zadání od okamžiku, kdy je zadávající učitelé rozdají žákům. Není a nesmí být podle autorského zákona chráněno. Cermat prý – jak mi sdělil jeho mluvčí – podmínil užití zadání nebo jeho části pro komerční účely předchozím souhlasem. Cermat však může proti komerčnímu i nekomerčnímu užití paradoxně chránit pouze testy ilustrační – na ty ostré, nasazené při zkoušce, se ochrana nevztahuje. I přesto jsme se snažili komerčnímu (zne)užití ostrých testových zadání zabránit: když se totiž zpřístupní zadarmo všem, tak se s nimi dalším kšeftuje opravdu obtížně.

Ačkoli to Cermat popírá, můžu pádnými argumenty doložit, že nerovnosti, některé i na základě sociálního a kulturního zázemí žáků, podporuje v našem školství i jeho opatření zveřejnit testová zadání až po 12. květnu 2017. Plně souhlasím s jeho názorem, že „rovnost přístupu je aktuální zájem, který je nutno respektovat v tuto chvíli“. Jím totiž Cermat sám odůvodnil krok, který iniciativa Maturitní data – odtajněno učinila. A tady jsou slíbené argumenty:

  • Ředitel Cermatu J. Zíka oznámil e-mailem z 10. dubna 2017 ředitelům středních škol mimo jiné toto: „Uchazečům, kteří budou ve Vaší škole jednotné testy konat, můžete testové sešity poskytnout.“ Vůbec tedy nechápu, jak si představoval, že se mu podaří zveřejnění zabránit. Jak poznamenal jeden diskutující, zapomněl ředitelům škol napsat jediné: „Poproste ale žáky, ať zadání nikomu neukazují.“ J. Zíka však svým e-mailem určitě založil obrovskou nerovnost: někteří ředitelé testové sešity poskytovali, jiní nikoli. O možnosti získat zadání přímo ve škole navíc nebyla informována veřejnost. A není o ní informována dosud.
  • Testy z prvního kola psalo asi 60 tisíc deváťáků. Představa vedení Cermatu, že se v současné informační společnosti dají utajit, když navíc i formálně ztratily jakoukoli právní ochranu, je naivní opravdu mimořádně.
  • Já jsem uchazečem o studium nebyl. Přesto jsem zadání snadno a rychle získal na základě svých kontaktů, které ve školství mám. Totéž mohli udělat rovněž rodiče, pokud o to projevili zájem a měli potřebné konexe. Prokázal jsem tím, že mohli uspět, aniž by ředitel školy, na něhož se případně obrátili, porušil jakýkoli právní předpis. Každému je snad zřejmé, že vzdělanější (a bohatší) rodiny mají v takové situaci výrazně větší možnosti.
  • Ve více než jednokolovém systému neexistuje absolutní spravedlnost. Tedy ani v systému čtyřkolovém (dva řádné termíny, dva náhradní, všechny čtyři rovnocenné, mj. i náročností testů). Pravidla jsou daná a musí být úplně jedno, zda například všichni uchazeči vynechají první dva termíny, aby se dozvěděli obě zadání, anebo vynechají třeba první a třetí termín. Cermat chyboval rovněž tím, že předem neoznámil svůj záměr odložit zveřejnění na dobu, až bude po všem. V průběhu hry se pravidla měnit nemají. Pravidla pro zveřejňování zadání takových zkoušek jsou nastavena od roku 2011 pořád stejně. A to včetně existence veřejného zájmu na zpřístupnění zadání bezprostředně po skončení testování.
  • Je ale zásadní rozdíl mezi tím, zda nabídku čtyř termínů a obsah použitých zadání mohou využívat všichni za stejných podmínek, anebo to někteří mají o dost snazší. Pokládám za zcela nepřijatelné, že zmatený postup Cermatu zvýhodňuje právě ty silnější.
  • Žáci mají zcela přirozenou potřebu zjistit, zda odpovídali správně. Poskytnout jim zpětnou vazbu co nejdříve je plně v souladu s pedagogickými zásadami. Vinou Cermatu mají opět výhodu ti, kteří se mohou poradit s rodiči. Navíc se na internetu objevují rovněž chybná řešení testových úloh. I z tohoto hlediska mohlo být zveřejnění přijímacích testů včetně klíčů správných odpovědí bezprostředně po zkoušce jediným správným krokem. Jak prosté!

Ministryně Valachová udělala pro pomoc slabším ve své funkci opravdu hodně. Nedokážu si proto představit, že by Jiří Zíka podnikal tohle všechno s jejím vědomím. Ministryně školství také pořád ještě může nerovné podmínky nastavené Cermatem narovnat. Stačí nařídit, aby Cermat všechna již použitá zadání jednotných přijímacích zkoušek na střední školy okamžitě zveřejnil.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články