Hledáte formulář na odvolání proti výsledkům maturity?

ilustrační foto: by Patrick Gage Kelley(flickr.com)(CC BY-NC-SA 2.0)

Nabízíme informace a postup, jak podat žádost o přezkoumání výsledku didaktických testů i písemných prací státních maturit v roce 2015. Všechny potřebné informace najdete také na stránkách www.novamaturita.cz a na straně 24 Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2015. Výsledkový portál žáka, kde můžete získat souhlas se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem, najdete ZDE. Využít můžete také informační dokument MŠMT k žádostem o přezkoumání maturit (ZDE).

Nabízíme ke stažení posudek Oldřicha Botlíka k úloze č. 22 z didaktického testu z matematiky. Maturant by měl v odvolání vysvětlit, jaké úvahy a jaký postup ho k jeho odpovědi dovedly, a potom zvážit, zda své odvolání podpoří odborným posudkem (ZDE). Budeme rádi, pokud nás o využití posudku i následné reakci MŠMT, informujete. Napište, prosím, na e-mail: info@eduin.cz.

Didaktické testy:

  1. Stáhněte si vzor žádosti ZDE.
  2. Vyplňte žlutě vyznačená místa.
  3. Naformulujte vlastní důvody, proč žádáte o přezkoumání vašich výsledků. (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky)
  4. Dopis vlastnoručně podepište.
  5. Odešlete doporučeně na uvedenou adresu (podací lístek pečlivě uschovejte).

Žádost se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které vás vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky. V letošním roce je to nejpozději do 4. června 2015. V žádosti je také možno vyhradit si, že bude doplněna odborným posudkem v období stanoveném pro podávání žádostí. (Pokud jste již žádost odeslali, i tak je možné ji posudkem zpětně doplnit).

Adresa pro podání žádosti:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Písemné práce:

POZOR! Žádost týkající se písemné práce může být obdobná, zasílá se však na místně příslušný krajský úřad (příp. Magistrát hlavního města Prahy). Také v tomto případě je posledním termínem podání 4. června 2015.

Vzor žádosti ke stažení ZDE.

Žádost o přezkum výsledku ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek můžete podat nejpozději do 30. června 2015.

Znění § 82 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.:

Žádost o přezkum výsledku ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek můžete podat nejpozději do 30. června 2015.

Každý, kdo konal

a)           závěrečnou zkoušku,

b)           maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu,

anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad. Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky.

(4) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.

Školský zákon i navazující vyhlášku najdete zde:

http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html

 

(aktualizováno)

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
21 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Votruba
Václav Votruba
8 years ago

Byly doby, kdy si každou prohru brali lidé jako projev vlastní chyby. Byly doby, kdy každý byl zticha, když byl brán na hůl. Neříkám, že to tak bylo dobře a že se člověk ozvat nesmí. Dnes se doba změnila a žák si stěžuje, že „nesmí dostat pětku, protože … by opakovanou zkoušku zase neudělal.“ Jenže takhle se to napsat nemůže, tak se připraví formulář s pár všeobecnými body, vypíchne se pár drobných chyb. Výborně, „přátelé“, tudy vede cesta k zdravému sebevědomí. Škoda, že to nejde jako ve škole – nelíbí se Vám známka, dobře zítra budete přezkoušen za účasti tří… Více »

Petr Chaluš
8 years ago

Já nabízím zdarma poradenství lidem, co neuspěli u maturity, jak udělat na podruhý, na potřetí maturitu, její současná podoba mi stále přijde uzavírající cesty ke vzdělání mnoha lidem, kteří by měli mít možnost pokračovat na vysoké školy nebo by neměli mít uzavřeny cesty k různým profesím a pracím podmíněným maturitou. (Konkrétně poradenství emailem na petrchalus@gmail.com)

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Když někdo nezvládne takovou zkoušku, jako je maturita, může to mít 2 hlavní důvody: buď na to nemá, nebo se neučil.
Na co z toho si má stěžovat?

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Paní Švarcová,
Váš svět je tak nádherně jednoduchý, až je to krása. Je vždy obohacující si něco tak průzračně čistého přečíst.

vittta
vittta
7 years ago

Pane Snirchu, nepsal jsem vám už, že se nemáte pouštět do textů, které mají za cíl někoho urazit, či se ho minimálně dotknout?
Je to nad vaše možnosti, vypadáte pak jako… jako pitomec.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Sem chválil, najděte jedno urážlivé slovo. Maximálně tam je drobná ironie, to není urážka.

Urážela některé neúspěšné maturanty paní Švarcová – například jedna moje studentka psala s vysokou horečkou, aby nepřišla o termín (a udělala), loni jedna hodinu po písemce byla na operačním sále se slepákem (a neudělala). I k takovým situacím ten systém tlačí a pak napíše paní Švarcová takovou moudrost.

Od Vás zejména poučka o neurážení zní věrohodně, to jste mě dostal pane Vittto, to je fór roku.

vittta
vittta
7 years ago

No jasně, pane Snirchu, vždycky lze nalézt nějakou tu vyjimku, kterou váš oponent nevzal v úvahu.
Ve vašem případě to je většinou nějaká úplná blbost, která vlastně na vámi oponovanou myšlenku nijak nereaguje, i když to tak na první pohled vypadá.
Hledání much, se tomu dá říkat.
Co vy tak asi můžete vědět o světě Paní Švarcové?
No a ode mě pak ta poznámka zní naopak velice věrohodně.
Domnívám se totiž, že urazit oponenta umím.
I s grácií….na rozdíl od vás.

Oldřich Botlík
7 years ago

Zrovna jsem do jiné diskuse napsal následující odstavec, který se skvěle hodí k příspěvku paní Švarcové. Mí rodiče i mí dobří učitelé mi vždy říkali, že v životě jsou největší problémy s lidmi, kteří vidí složité věci jednoduše. A nepřestanou je tak vidět, ani když jsou upozorněni, že ty věci jsou složitější, než si zpočátku mysleli. Dnes a denně se přesvědčuji o tom, že rodiče i učitelé měli hlubokou pravdu. Pane Votrubo, několik češtinářů tady do omrzení opakuje, že centralizované hodnocení písemných prací (v roce 2012 přispělo k odvolání ředitele Cermatu a vedlo k naléhavé novelizaci školského zákona) je nutné,… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

K uvedenému bych dodala snad jen to, že pokud má někdo vysokou horečku nebo dokonce zánět slepého střeva, měl by si zkoušku na základě lékařského potvrzení odložit. Nebylo by to nic neobvyklého.

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Já se naopak domnívám, největší problémy jsou s lidmi, kteří vidí jednoduché věci složitě. A nepřestanou je tak vidět, ani když jsou upozorněni, že ty věci jsou jednodušší, než si zpočátku mysleli, a že nemá smysl je zbytečně komplikovat.

vittta
vittta
7 years ago

Pane Botlíku, operujete ve svém textu tím, že ty věci, které ti lidé vidí jednoduše, opravdu složité jsou. Ale to je přece pouze váš názor, a samozřejmě názor dalších lidí, jiní to zase mohou jako jednoduché vidět, ba mohou si tím být i naprosto jisti, razíc u toho stejně oduševnělé heslo, že největší potíže jsou s lidmi, kteří vidí jednoduché věci složitě. Co kdybych se třeba zeptal, jestli se o různých „přehmatech-nepřehmatech“ Cermatu bude nějak hlouběji hovořit třeba za pouhých 10 let? Já vím, dá se říci, že skrze poučení z chyb, dá se určité konkrétní téma vylepšit a vést… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Odložit paní Švarcová – no zase jednoduché až primitivní vidění světa, některé vysoké školy nečekají až na září až složíte maturitu, chápete to? A maturitu nemůžete dělat o týden později, ale až o 4 měsíce později.

Obavám se, že Vám to ale vysvětlovat (o panu Vitttovi nemluvě) je zbytečné – Vy svou chybu neuznáte, že jste některé studenty tak snadno urazila.

Vím, že se omlouvat v této společnosti momentálně není sexy…

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Hlavně se pane vittto pochvalte, nikdo jiný to za Vás neudělá.

Vaše sebrané komentáře si budu přát k Vánocům, neplánujete nějaké vydání? Pokud možno v pevné vazbě a s věnováním. Du si robit místo do knihovny…

vittta
vittta
7 years ago

Co se mě týká, vysvětlení situace rozhodně zbytečné není.
Jde jen o to, jestli vysvětlovat chcete, umíte, nebo můžete.(protože to víte)
Co byste třeba navrhoval zlepšit, pokud je to tedy tak, že maturitu nelze dělat v jiném termínu než za 4 měsíce?
Ale pokud se rozhodnete odpovědět, pak berte v úvahu, že změna, která se může jevit pozitivně, může nakonec být pozitivní jen pro někoho, jiný jí může zneužít.
A já tam takovou chybu najít umím….

vittta
vittta
7 years ago

Pokud máte zájem o mé sebrané komentáře, pak jsou k dispozici zde, na EDUinu.
Tedy…kromě jednoho, který mi byl cenzurou smazán, pro dobro ostatních diskutujících.
Věřím, že váš zájem je upřímný.
A mimochodem, dobré rozhodnutí, jsou to dobré komentáře, stojí za předání dalším generacím.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Hledejte si nápravu sám, ten systém státní maturity je šílený od prvopočátku – šílenou cenou, logistikou, byrokracii, nepružnosti, podvody, srovnáváním učňáku s elitními gymply jednotnými testy,….. . Až si ten návrh uděláte, rovnou si ho zoponujte.

Pan ministr nazval státní maturity dne 3.5.2015 nehorázným šledriánem, předraženým paskvilem, fungovala tam úřednicko-byznysová mafie. Určitě ví, o čem mluví. Já s ním v zásadě souhlasím.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

„Stojí za předání dalším generacím“
– tak to máte svatou pravdu, je to opravdu hodnotný studijní materiál. A to nemyslím ironicky! Proto jsem toužil po svázaných v pevné vazbě, na tom internetu to není ono.
Na jaké fakultě by se měly Vaše texty přednášet? Máte představu?

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Pane Schnirchu,
ve své prostoduchosti to opravdu nechápu. Ale mohu uvést jeden prostý příklad ze života: ke státnici v magisterském studiu nám přišla studentka s tím, že má asi týden před porodem a pokud teď neudělá státnici, neudělá ji už nikdy, protože se bude muset starat o dítě. No, moc toho neuměla, takže zkoušku nedostala.
Jaké bylo překvapení zkušební komise,když se dostavila v dalším termínu a státnici zvládla na A. Myslím, že se ani necítila uražená, že jsme jí to napoprvé nedali.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Nepsal jsem, že nemůžete na vysokou za rok. Ale ideální řešení to není, to chápete. A vy jste ty maturanty, včetně lidi, kteří studují ve 40 letech a dodělávají si po večerech maturitu, aby mohli podnikat na živnosťák (bo ten to někdy nesmyslně žádá, jak správně upozorňuje pan ministr) naházela pěkně na jednu hromadu. Neřekl jsem, že mezi nejsou takoví, kteří na maturitu nemají či jsou líní. Jsou, ale jsou i jiní, které Vaše velmi jednoduché vyjádření musí urazit. Když to nechápete, tak Vám nemám jak více pomoci, je to Váš problém. A pokud pracujete na VŠ (jestli chápu dobře… Více »

vittta
vittta
7 years ago

Pane Snirchu,netušil jsem, že hodláte mé texty dokonce kdesi přednášet. Vypadalo to, že si je chcete archivovat sám.
Třeba pro vaše děti a jejich děti.
S fakultou vám nedovedu pomoci, myslím ale, že toto bohužel nezáleží na vás, takže můžete mé práce předat kompetentním orgánům s vaším návrhem, co s nimi dál.
O jejich kvalitě zjevně nepochybujete, nepíšete ironicky.
Osobně navhuji, abyste je nejprve důkladně prostudoval sám, chvílemi jsem měl lehký dojem, že máte potíže s jejich pochopením, abyste se pak třeba zase někde neztrapnil.

Oldřich Botlík
7 years ago

ad Iva Švarcová v diskusi pod článkem Kvalitní mentor předává svou zkušenost kvalitní formou. Začíná to ve škole

Napsala jste (zdůraznění jsem provedl sám): „Kvalitní mentor předává svou zkušenost kvalitní formou?“ Logicky z toho ovšem plyne, že nekvalitní mentor předává svou zkušenost nekvalitní formou, že? [konec citace]

Na které vysoké škole a fakultě vyučujete, paní Švarcová? A jaký předmět?