Čtyři mýty o Ukrajincích v našich školách

(c) Marten Newhall

Válka na Ukrajině trvající čtvrt roku vystavuje české školství další velké zkoušce. Svou náročností lze situaci přirovnat k pandemii koronaviru. S probíhajícími zápisy se objevuje společný jmenovatel obou událostí, který má za cíl šířit nenávist a upoutávat pozornost na jednotlivce či média. Dezinformace.

autor: Jan Zeman

Z prostředí populismu politiků, dezinformací na sociálních sítích a zkratkových zpráv bez klíčových informací vybíráme nejčastější výroky, domněnky či falešné zprávy.

Mýtus č. 1: České děti se kvůli Ukrajincům nevejdou do základních a mateřských škol 

Zápis českých dětí do mateřských a základních škol proběhl již v květnu. Pokud v některých obcích pocítili rodiče problém s přijetím dítěte, nemohou za to děti z Ukrajiny, ale zřizovatel, který musí kapacity ve školách sledovat. Ukrajinské děti se zapisují do poloviny července na místa, která školám zbyla.

Pro zajímavost: Ověřte si otevřenost vaší mateřské nebo základní školy k zápisu uprchlíků. Některé školy uvádí na svých stránkách všechny informace pouze v češtině, přestože je od MŠMT doporučeno komunikovat v obou jazycích. Pro tuto příležitost byl dokonce vytvořen vzor, který ne všechny školy využívají. 

Mýtus č. 2: Děti se budou ve třídě s Ukrajinci učit hůř a pomaleji (učitel se více věnuje dětem z UA)

V současnosti se objevuje velká snaha podpořit české učitele všemi dostupnými prostředky, aby je výuka ve vícejazyčných třídách zatěžovala co nejméně a mohli věnovat stejnou pozornost všem dětem. 

Ukrajinské žáky mohou čeští učitelé provázet s pomocí širokého výběru učebnic zdarma díky iniciativě učebniceproukrajinu.cz, nakladatelství FRAUS (matematika, ukrajinský jazyk, dějepis, němčina, zeměpis a další) nebo vydavatelství Taktik. S těmito a dalšími materiály může učitel snadněji individualizovat výuku. Podle dat ČŠI jsou vícejazyčné materiály používány ve více než 70 % škol, které vyučují více než deset ukrajinských žáků. 

Zajištění dostatku personálu v podobě ukrajinských asistentů by měl ulehčit návrh zákona, který umožňuje vstup do škol ukrajinsky hovořícím asistentům, jejichž úroveň češtiny by měl posoudit ředitel. Hned by pak mohli nastoupit do potřebných tříd a pomáhat pedagogům. Podle dat ČŠI je tato služba dostupná na třetině všech škol, které vyučují více než deset ukrajinských žáků. 

Mýtus č. 3: Zhorší se dostupnost výuky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (znevýhodněné i nadané děti), protože učitel na ně nebude mít dostatek času 

V progresivních zemích s dobrými výsledky v mezinárodním testování (Finsko, Kanada) se nespoléhá na učitele jako na jedinou osobu odpovědnou za vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. V těchto zemích je standardem speciální pedagog, který tvoří pro tyto žáky vzdělávací plán a ve třídě kontroluje jeho dodržování asistent pedagoga (někdy v osobě druhého učitele ve třídě). 

Podporu těchto aktivit má zajistit Operační program Jan Amos Komenský, který ve školách financuje částkou 9 miliard Kč zmíněné speciální pedagogy a další profese (školní psychology). Doučování žáků funguje díky zavedenému Národnímu plánu doučování, který nově vytváří příležitosti pro doučování ukrajinských žáků, díky čemuž se může zvýšit motivace veřejnosti a studentů pedagogických fakult zapojit se do doučovacích aktivit a následně doučovat i české děti. 

Mýtus č. 4: Čeští rodiče se vzděláváním Ukrajinců nesouhlasí a hromadně si stěžují

Česká školní inspekce navštívila 626 základních škol a 52 mateřských škol vzdělávajících alespoň 10 ukrajinských žáků. Přiložený graf dokazuje, že obavy spojené se vzděláváním ukrajinských žáků jsou ojedinělé, oproti nabídce pomoci, která se objevila u více než poloviny oslovených škol.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments