Části ukrajinských dětí u nás se nedostává žádného vzdělávání a většina z nich nemá žádné kroužky a volnočasové aktivity

ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Do českých základních škol nastoupilo během minulého školního roku 57 % ukrajinských dětí, které do ČR utekly se svými rodinami před válkou. Do mateřských a středních škol jich nastoupil ale pouze zlomek – okolo 25 %. Část dětí se dokonce neúčastnila ani online výuky na Ukrajině. Týká se to zhruba osminy dětí ve věku základní školy a pětiny středoškoláků. Většina všech dětí se neúčastní žádných volnočasových aktivit, které by mohly být neformální příležitostí pro integraci a výuku českého jazyka. Data přineslo aktuální šetření Hlas Ukrajinců Sociologického ústavu Akademie věd ČR a PAQ Research.

Ukrajinské děti v našich školách – červen 2022

  • Asi 30 % dětí ve věku 3 až 6 let chodí do mateřských škol (dvouletých dětí minimum)
  • 57 % dětí ve věku 7 až 15 let chodí do základních škol
  • 25 % ukrajinských mladistvých ve věku 16 až 17 let navštěvuje střední školy
  • Online výuky na Ukrajině se celkově účastnilo 65 % středoškoláků a zhruba 40 % žáků základních škol

„Docházka do ZŠ se liší regionálně – nižší je ve Středočeském kraji a v Praze, kde je i podle dřívějších analýz převis uprchlíků nad kapacitami škol. Vyšší byla mezi dětmi na prvním stupni ve věku 7-10 let (64 %) než na 2. stupni (50 %). Vyšší je také v rodinách, které žijí v kontaktu s českými domácnostmi – v jimi poskytovaných či pronajímaných bytech či v obecních bytech. Důvodem může být, že tyto rodiny přišly do Česka dříve, ale i to, že mohou využít pomoc Čechů při zápisu a hledání škol,“ uvádí výzkumná zpráva.

Nízká návštěvnost dětí v mateřských školách nebo dětských skupinách může mít vliv na možnost pracovního uplatnění maminek. „Rodiče, jejichž děti do školek či dětských skupin chodí, pracují výrazně častěji,“ uvádí výzkumníci v šetření.

 

Zdroj: výzkumná zpráva Hlas Ukrajinců.

 

Kolik dětí vypadává ze systému?

Z dat výzkumného šetření vyplývá, že je tu velká část dětí v jednotlivých stupních škol, které se doposud neúčastní žádné formální výuky v ČR ani online výuky na dálku na Ukrajině. Celkově je to okolo 13 % dětí ve věku základní školy, 20 % středoškoláků a 66 % dětí v předškolním věku.

Podle aktuálních dat se do mateřských škol zapsalo během června a července 43 tisíc ukrajinských dětí. Přestože se očekávala celkově vyšší čísla (až 75 tisíc), některé školky musely zájemce odmítnout.

Takovou zkušenost potvrdili již dříve v rámci šetření Hlas Ukrajinců i samotní ukrajinští rodiče nejen s mateřskými, ale i základními školami. 28 % z nich říká, že je škola / školka odmítla kvůli kapacitě či z jiných důvodů nebo v okolí žádná dostupná nebyla.

„V součtu do škol chodí či zápis plánují rodiče 85 % dětí v předškolním věku a okolo 90 % dětí ve ZŠ věku, ale jen okolo 55 % v SŠ věku. U nich je riziko, že ze vzdělávání zcela vypadnou. U předškolních dětí je pravděpodobné, že poptávka ukrajinských rodičů nebude uspokojena kvůli malým kapacitám, což omezí jejich pracovní aktivitu a přípravu dětí na základní školy,“ komentují situaci tvůrci výzkumného šetření.

Není zároveň jasné, kdo a jak bude tuto situaci řešit po začátku nového školního roku. Kdo bude mít zodpovědnost za dohledávání dětí, které se neúčastní žádné formy povinné školní docházky?

Jazyková a psychosociální podpora ve školách není dostatečná

Šetření se také zaměřilo na jazykovou a další podporu ukrajinských dětí ve školách. Vyplynulo z něj, že zhruba v polovině případů je jazyková podpora napříč školním systémem málo intenzivní. Děti se učí češtinu max. 1 hodinu denně, přitom podle doporučení expertů by to měly být alespoň 2 hodiny každý den. Slabá je také psychosociální podpora ukrajinských dětí, podle výpovědí rodičů ji ve školách dostává pouze okolo čtvrtiny dětí.

Zdroj: výzkumná zpráva Hlas Ukrajinců.

 

Děti jsou málo začleněné do volnočasových aktivit

Až ⅔ rodičů říkají, že jejich dítě je málo začleněno do kolektivu českých dětí. Problém prochází napříč věkovými skupinami. Přitom volnočasové aktivity mohou pomoci, jak v rozvoji jazykových dovedností, tak při socializaci a řešení psychosociálních potíží. Podle zprávy se ale pouze pětina ukrajinských dětí ve věku od 5 let účastní kolektivních sportovních aktivit a ještě méně jich se účastní uměleckých kroužků nebo zájmových spolků. Mezi ukrajinskými rodiči je přitom po volnočasových aktivitách velká poptávka.

Celou výzkumnou zprávu, kterou finančně podpořila Nadace České Spořitelny a Hlavní město Praha, si můžete stáhnout ZDE

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments