Tisková zpráva: EDUína 2021 zná finalisty letošního ročníku

2. 11. 2021
EDUin
4EZc_banner_EDUzin_obdelnik_zluty_SLEDUJTE-scaled

Deset projektů, které řešily nerovnosti ve vzdělávání, letos postoupilo do finále ceny EDUína. Cena pravidelně oceňuje inovativní projekty, které pomáhají měnit vzdělávání v Česku. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 41 projektů. Porota z nich vybrala deset finalistů. „Při výběru hrálo roli třeba to, jestli projekt vznikl v důsledku pandemie koronaviru, nebo se jen nové situaci přizpůsobil. A především to, jak velký důraz klade na vyrovnávání nerovností,“ popisuje manažerky ceny EDUína Hana Matoušů.

Finále soutěže proběhne 1. prosince, odborná porota rozhodne až během slavnostního večera. Vítěze vybere i na základě čtyřminutových prezentací, v rámci kterých se jednotlivé projekty samy představí. Slavnostní vyhlášení můžete sledovat prostřednictvím streamu na Facebooku.

Do finále letošního ročníku soutěže EDUína se probojovaly tyto projekty:*

Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám a rodinám

Ústav školní pedagogiky z Fakulty humanitních studií UTB  ve Zlíně rozjel projekt zaměřený na zapojení budoucích učitelů do „záchranné akce“ rodinám a školám po přechodu na distanční výuku. Cílem projektu bylo najít cestu k systematické pomoci dětem a rodinám, které i za běžné situace prožívají školní neúspěch.

DigiStories: Nela

Projekt je unikátní audiovizuální simulace, která školám přináší možnost probrat s žáky citlivé téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Příběh realisticky ukazuje průběh kyberšikany, vtáhne účastníky do děje a žáci pochopí podobu i následky šikany v prostředí internetu pomocí vlastního prožitku.
Víc ZDE

Doucujte.cz

Web na jednom místě shromažďuje tipy, doporučení a odkazy pro doučovatele na základě zkušeností s doučováním, kterému se Člověk v tísni dlouho věnuje. Jsou zde tipy pro jednotlivé předměty i metodická doporučení pro prezenční i online doučování.
Víc ZDE

Doučování žáků a letní příměstské kempy v Ostravě

Město Ostrava ve spolupráci se základními školami, neziskovými organizacemi a středisky volného času připravilo vzdělávací příměstské tábory a skupinové i individuální doučování žáků.
Víc ZDE

HOSTem v rodině

Organizace HOST se věnuje rodinám, kde rodiče nemohou, nebo neumí pečovat o své potomky. V době lockdownu a distanční výuky pracovníci organizace pomáhali zabezpečit praktický chod rodin.
Víc ZDE

Klubík ZŠ Ruská Litvínov

Klubík při Základní škole Ruská v Litvínově je alternativa školní družiny pro děti s odlišnými životními podmínkami. Dětem se zde pedagogičtí pracovníci věnují individuálně. Děti mají v Klubíku doučování, pedagogové se s nimi připraví na další den, napíšou úkoly nebo nachystají pomůcky potřebné k výuce.
Víc ZDE

Online kurz S asistenty k lepší škole

Kurz je zaměřený na asistenty pedagoga a učitele, kteří pracují ve vzdělávání s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz pomáhá zvýšit citlivost v rozpoznání příčin sociálního znevýhodnění a pomáhá identifikovat, jaký typ podpory těmto žákům poskytnout.
Víc ZDE

Podpora inkluze ve Slaném

Cílem tohoto projektu je udržet děti ohrožené sociálním vyloučením v běžném vzdělávacím proudu. Společnost Romodrom provozuje předškolní vzdělávací centrum, podporuje žáky základních škol v jejich vzdělávání a jejich rodinám se snaží zajistit pomoc v náročných životních situacích.
Víc ZDE

SI zpátky ve škole

Jednodenní program Skautského institutu pro třídní kolektivy po návratu žáků do školních lavic z distanční výuky. Program pomohl třídu opět spojit dohromady, pojmenovat stávající situaci, posílit spolupráci ve třídě a vtáhnout učitele jako účastníka do dění.
Víc ZDE

Učí (se) celá rodina – jak jsme se změnili s distanční výukou

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá ohroženým dětem překonávat problémy se školou, a tak usiluje o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci na uplatnění ve společnosti. V době distanční výuky autoři projektu svou činnost rychle přizpůsobili nové situaci a pomáhali, aby děti neztratily kontakt se školou a nepřišly o možnost vzdělávat se.

Víc ZDE

* Projekty jsou uvedeny v abecedním pořadí.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články