Tisková zpráva: Víceletá gymnázia nezlepšují žáky v učení více než základní školy

(c) Kateřina Lánská

Ukazují to mezinárodní studie. Na víceletá gymnázia se letos hlásilo přes 23 tisíc žáků. Rodiče často ve velkých městech chtějí své dítě umístit na víceleté gymnázium s předpokladem, že pro rozvoj dítěte je to lepší, než aby zůstalo na základní

Hejného matematika ve zkoušce uspěla, říká David Greger

 „Podle našich zjištění žáci ve třídách s Hejného matematikou v ničem nezaostávají za ostatními, a v něčem jsou dokonce napřed. Doufám, že to veřejnou debatu o metodě profesora Hejného postaví na věcnější základ,“ říká ředitel Ústavu rozvoje a výzkumu vzdělávání při PedF UK

Tisková zpráva: Druhý cizí jazyk na základních školách jako nepovinný? Jaká jsou pozitiva a negativa této změny?

(c) Leonardo Toshiro Okubo, unsplash

V rozhodování chybějí klíčová data. Expertní panel pro přípravu Revize rámcového vzdělávacího programu by v těchto dnech měl představit další verzi Hlavních směrů, která pracuje s připomínkami veřejnosti. Největší debatu návrh vzbudil v případě zrušení povinné výuky druhého cizího jazyka.

Návrh vyhlášky o dlouhodobých záměrech má potenciál zvýšit kvalitu vzdělávání v krajích

ilustrační foto (c) airfocus

Díky návrhu vyhlášky o dlouhodobých záměrech a výročních zprávách by tyto dokumenty měly zvýšit pozornost zřizovatelů a škol k implementaci změn ve vzdělávání a zefektivnit strategické řízení v podobě stanovování a vyhodnocování konkrétních cílů. autor: Jan Zeman Strategické řízení je

Třetina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami změnila kvůli svému handicapu alespoň jednou školu

Co přinesl týden  23. 5. – 29. 5. 2022  Krátce:  Ministr Gazdík odvolal ředitelku Cermatu, vytýká jí vážné nedostatky v hospodaření, ale také neochotu v plnění úkolů a odlišné vize pro budoucnost vzdělávání. Ministr Gazdík poslal kontrolu do Cermatu. „Jsem