Zveřejnili jsme Audit vzdělávacího systému za rok 2021

(c) Kateřina Lánská

EDUin dnes zveřejnil Audit vzdělávacího systému za rok 2021. Nezávislá analýza se letos věnuje tématům přijímacích zkoušek, problémům v učňovském školství, školním psychologům a dalším podpůrným pozicím nebo revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Všechny analýzy si můžete přečíst na webu.

Řízení školy: RVP – Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

(c) Kateřina Lánská

Přečtěte si text Jana Zemana, který pojmenovává rozdílnosti v užívání pojmů kompetence a gramotnost během příprav revize kurikula pro základní školy. Dané rozdíly nejsou pouze akademickým problémem, ale vnášejí potíže a nedorozumění do samotné debaty o proměnách rámcového vzdělávacího programu.