Příprava ředitelů, rovný přístup ke vzdělávání a ChatGPT jako témata aktuálních podcastů

Co přinesl týden 20. 2. – 26. 2. Krátce:  Ministerstvo školství chce v 1. až 3. třídě nahradit známky na vysvědčení jiným modelem hodnocení, ne ale nutně hodnocením slovním. Záměr nebyl příliš dobře přijat ani učiteli, kteří mají o známkách

Vyšlete svou oblíbenou učitelskou osobnost do letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic!

Co přinesl týden 6. 2. – 12. 2. Krátce:  Praha navýší kapacitu škol s maturitními obory o 600 žáků, 35 % pražských středoškoláků do školy dojíždí. Pro prváky na čtyřletých gymnáziích chce Praha v září otevřít 64 tříd. Loni v

Musíme se naučit propojovat data. U kulatého stolu SKAV a EDUin se diskutovalo o „evidence-based” vzdělávací politice

Představa o vzdělávacím systému řízeném racionálně (tedy na základě dat) je v posledních letech všeobecně oblíbená. Velmi dobře obsazená panelová diskuse o tom, jak data reálně využíváme, ukázala, že v tomto ohledu má české školství ještě stále značné limity. Ve